ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-55452 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.55452

Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Senem Kurt Dizdar1, Egehan Salepci1, Seyhan Seyhan2, Suat Turgut1
1Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi Kulak Burun ve Bogaz Klinigi.
2Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi Patoloji Klinigi.

Önceleri Dev Hücreli Anjiyofibrom olarak da bilinen, yeni sınıflamayla Dev Hücreden Zengin Soliter Fibröz Tümör olarak adlandırılan nadir görülen tümörün daha önce hiç bildirilmemiş sublingual bölgede saptandığı ve cerrahi tedavi edildiği bir vaka sunulmuştur. Sublingual bölgede ağrısız yavaş büyüyen kitleyle başvuran 49 yaşında kadın hasta cerrahi sonrası yapılan patolojik incelemede Dev Hücreli Anjiyofibrom tanısı almıştır. Yapılan literatür taramasında bu bölgede bu tümörün bildirimine rastlanmamıştır. WHO tarafından yapılan yeni sınıflamada önceleri Dev Hücreli Anjiyofibrom olarak isimlendirilen tümörün hem sınıflaması hem de isimlendirilmesi değişimiştir. Bu vaka sunumunda da yeni sınıflama ışığında literatür taraması yapılarak bu nadir tümörün baş-boyun bölgesindeki yerleşiminin ve klinik seyrinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. (SETB-2019-08-110)

Anahtar Kelimeler: Soliter Fibröz Tümör; Sublingual Gland Tümörleri; Ağız Tabanı

Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature

Senem Kurt Dizdar1, Egehan Salepci1, Seyhan Seyhan2, Suat Turgut1
1Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi Kulak Burun ve Bogaz Klinigi.
2Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi Patoloji Klinigi.

We present a case of Giant Cell-Rich Solitary Fibrous Tumor also known as Giant cell angiofibroma, occuring in sublingual region which was never reported before. Forty-nine years old female who presented with painless, slowly growing mass in sublingual region underwent excisional surgery and was diagnosed with Giant Cell-Rich Solitary Fibrous Tumor previously referred to as Giant cell angiofibroma. In our report, we aimed to report the unusual localization of this rare tumor, examine the new nomenclature and classification of Giant Cell-Rich Solitary Fibrous Tumor or Giant Cell Angiofibroma and review the literature regarding head and neck localizations of this tumor.

Keywords: Solitary Fibrous Tumors; Sublingual Gland Neoplasms; Mouth FloorSorumlu Yazar: Egehan Salepci
LookUs & Online Makale