Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

ONLINE MAKALE SİSTEMİ

          CİLT 48 / SAYI 1

Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

   DOAJ
   Türkiye Atıf Dizini
   Türk Medline
   TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
   Index Copernicus
   Ulrich's Database
   Open J-Gate

1 - Antenatal steroid uygulamasının erken dönem prematüre sorunları üzerine etkisi

Ali Bülbül, Filiz Özkaya Gül, Sinan Uslu, Ebru Türkoğlu Ünal, Mesut Dursun, Umut Zübarioğlu, Aslan Babayiğit, Asiye Nuhoğlu

2 - Kardiyovaskuler cerrahi sonrası uzamış yoğun bakım ihtiyacı olan kalp yetmezliği hastalarında nutrisyonel desteğin etkileri

Buket Özyaprak, Ayşe Baysal, Ömer Savluk, Hüseyin Toman, İsmail Özkaynak, Tolga Totoz

3 - Obstrüktif apne ve rekürrent tonsillit nedeni ile opere edilen hastalarda aktinomiçes enfeksiyonunun rolü

Nagihan Bilal, Bora Bilal, Tugba Paksoy Doğruluk, Arzu Karaveli

4 - Küçültme mammaplasti ameliyatı uygulanan hastalarda oluşan ameliyat sonrası değişikliklerin MRG ve USG ile değerlendirilmesi

Ayşe Sanem Fıratlıgil, Arzu Akçal, Semra Karşıdağ, Selami Serhat Şirvan

5 - Çocuk acil ünitesine başvuran 0-18 yaş arası zehirlenme olgularının incelenmesi

Dilek Aygin, Hande Açıl

6 - Lomber diskopati tanılı olgulara uyguladığımız epidural kortikosteroid enjeksiyonunun klinik sonuçları

Jülide Öncü, Reşat İlişer, Göksel Çelebi, Banu Kuran, Gülgün Durlanık

7 - Akromegalide uzun etkili somatostatin analoglarının glukoz homeostazı üzerine etkileri

Feyza Yener Öztürk, Esra Çil Şen, Selvinaz Erol, Ayşenur Özderya, Özcan Karaman, Yüksel Altuntaş

8 - Sistemik lupus eritematozusun nörolojik komplikasyonları: Olgu serisi temelinde gözden geçirme

Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin

9 - Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozu hastalığına bağlı disfaji

Aslı Çalışkan, Yeşim Gökçe Kutsal

10 - Serebral derin venöz sistem trombozuna sekonder bilateral talamik enfarkt

Ferhat Çengel, Mesut Bulakçı, Bora Özbakır, Adem Kırış

11 - Tibia platosunun spontan osteonekrozu: Olgu sunumu

Murat Çubukçu, Banu Ordahan, Adem Küçük, Buğra Kaya

12 - Ciddi metabolik asidoz sonrası sağkalım: (pH=6.66)

Mehmet Salih Sevdi, Meltem Türkay Aydoğmuş, Kerem Erkalp, Funda Gümüş, Ayşin Alagöl


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni