Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

ONLINE MAKALE SİSTEMİ

          CİLT 48 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

RSS Kaynağı

1 - Tiroid ve paratiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi ve tedavisi

Mehmet Uludağ

2 - Postmenopozal over kitlelerinde spektral doppler ultrason parametrelerinin preoperatif değerlendirmesi

Burçin Demirel, Veli Mihmanlı, Gözde Toprakçı, Mehmet Fatih Fındık, Orhan Özen, Fatih Kantarcı

3 - Hipertansif Tip 2 Diabetes Mellitus’lu hastalarda tansiyon regülasyonunun yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ile ilişkisi

Melek Başer, Rahime Özgür, Osman Maviş, Ali Abbas Özdemir, Ali Özkeskin, Ömer Küçükdemirci, Tayfun Elibol

4 - Karpal tünel sendromunda dördüncü parmak median- ulnar duysal yanıt latans farkı testinin kullanımı

Zahide Mail Gürkan, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Lale Gündoğdu Çelebi, Münevver Gökyiğit

5 - Vakum ile operatif vajinal doğumun perinatal etkileri

Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci

6 - Major depresif bozukluğu veya psikotik bozukluğu bulunan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik üzerine etkisi

Can Sait Sevindik, Ömer Akil Özer, Uğur Kolat, Rabia Önem

7 - Akut apandisit olgularında açık ve laparoskopik ameliyat sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

Özgür Bostancı, Şener Okul, Pınar Yazıcı, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanlı

8 - Persistan primer hiperparatiroidi gelişiminde etkili risk faktörleri

Abdülcabbar Kartal, Bülent Çitgez, Süleyman Öden, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ

9 - Total tiroidektomi sonrası oluşan hipokalsemiyi öngörmede multifaktöriyel skorlama sistemi oluşturulabilir mi?

Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Hamdi Özşahin, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ

10 - Derin anemi nedeni ile çocuk kliniğine yatırılıp demir eksikliği tanısı alan olguların değerlendirilmesi

Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı

11 - Çocuk acilde karın ağrısı: Bir yıllık klinik deneyim

Merve Usta, Sinem Polat, Veysel Çeliktepe, Hülya Kımıl, Leyla Telhan, Osman Gönülal, Nurver Akıncı, Nafiye Urgancı

12 - Muhtemel amnion sıvı embolisi: Olgu sunumu

Günseli Özdemir, Arzu Koçbebek, Şerife Bilgin, Ayşe Hancı

13 - Gözden kaçan bir tanı; transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı: Olgu sunumu

Sema Uçak Basat, Sibel Ocak Serin, Berrin Aksakal, Ece Yiğit

14 - Cerrahi debritman sonrası ilerleme gösteren atipik yerleşimli piyoderma gangrenosum: Olgu sunumu

Oğuzhan Karatepe, Merih Altiok, Muharrem Battal, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni