ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
SETB: ()

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi?
Can we determine biopsy indication by using BI-RADS ultrasonography findings for solid breast masses
Betül Duran Özel, Deniz Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Özgür Özer, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB.20150630011709   2015; 49 - 4 | Sayfalar 284 - 288

DAVETLI DERLEME
2.
Yenidoğan döneminde hipoglisemi
Neonatal hypoglycemia
Ali Bülbül, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20160223122024   2016; 50 - 1 | Sayfalar 1 - 13

OLGU SUNUMU
3.
Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni: Spinoglenoid çentikte ganglion kisti
A rare cause of shoulder pain: Ganglion cycts in the spinoglenoid notch
M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, Irfan Öztürk
doi: 10.5350/SEMB2013470309   2013; 47 - 3 | Sayfalar 151 - 153

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Laparoskopik kolesistektomi sonrası kanama: Nadir ama önemli bir komplikasyon
Bleeding after laparoscopic cholecystectomy: rare but serious complication
Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Yüksel Karaköse, Gökhan Çipe, Ömer Faruk Akıncı
doi: 10.5350/SEMB.20151108081218   2015; 49 - 4 | Sayfalar 274 - 278

5.
Peroneal sinir felci: Ameliyat edilen sekiz olgunun özellikleri ve tedavi sonuçları
Peroneal nerve paralysis: Characteristics and therapeutic results of eight operated cases
Selim Kayacı, Vaner Köksal, Serkan Kırbaş
doi: 10.5350/SEMB2014480212   2014; 48 - 2 | Sayfalar 140 - 144

DAVETLI DERLEME
6.
Çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşım: Amerikan çocuk enfeksiyon derneği rehberi
The management of community acquired pneumonia in children: guidelines by the pediatric infectious diseases society of America
Şebnem Özdoğan
doi: 10.5350/SEMB.20150831060742   2015; 49 - 3 | Sayfalar 163 - 173

DERLEME
7.
Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi
Fluid and electrolyte homeostasis in neonatal period
Ali Bülbül, Sinan Uslu
2012; 46 - 1 | Sayfalar 36 - 42

DAVETLI DERLEME
8.
Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS)
Meconium Aspiration Syndrome (MAS)
Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20150430023217   2015; 49 - 2 | Sayfalar 85 - 95

OLGU SUNUMU
9.
Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu
A rare cause of non-cardiac troponin elevation: acute cholecystitis; case report
Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5350/SEMB.20170610032401   2017; 51 - 3 | Sayfalar 234 - 236

DAVETLI DERLEME
10.
Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı
The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants
Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20140331061031   2014; 48 - 2 | Sayfalar 67 - 78

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
Tiroid papiller kanserli hastalarda bilateralitenin prognostik önemi
The prognostic importance of bilaterality in patients with papillary thyroid cancer
Kinyas Kartal, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Ayhan Öz, Emre Bozdağ, Banu Yılmaz Özgüven, Bülent Çıtgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20170608051635   2017; 51 - 2 | Sayfalar 91 - 95

12.
Üçlü tarama testi sonuçları kötü gebelik sonuçlarını öngörür mü?
Do triple test results predict the risks for adverse pregnancy outcomes?
Hale Göksever Çelik, Engin Çelik, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5350/SEMB.20170123114645   2017; 51 - 2 | Sayfalar 119 - 124

OLGU SUNUMU
13.
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi
Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D
Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20140715062539   2014; 48 - 4 | Sayfalar 322 - 324

DAVETLI DERLEME
14.
Kronik böbrek hastalıklı hastalarda sekonder hiperparatiroidizm: Tanı, medikal ve cerrahi tedavi
Secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease: Diagnosis, pharmacological and surgical treatment
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20161223024725   2016; 50 - 4 | Sayfalar 256 - 272

ORIJINAL ARAŞTIRMA
15.
Çocuklarda çölyak hastalığının tanı ve takibinde doku transglutaminaz-IgA antikorunun yeri
Evaluation of tissue transglutaminase IgA antibody in diagnosis and following up of celiac disease in children
Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Filiz Gül, Merve Emecen, Ela Erdem
2011; 45 - 4 | Sayfalar 119 - 123

16.
Akut iskemik inmeli hastalarda non-HDL, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri
Non-HDL cholesterol, total cholesterol/HDL cholesterol and LDL-cholesterol levels in patients with acute ischemic stroke
Nihal Boğdaycıoğlu, Müjgan Ercan, Sema Uysal, Semra Mungan Öztürk, Fatma Meriç Yılmaz
doi: 10.5350/SEMB2013470405   2013; 47 - 4 | Sayfalar 187 - 192

DAVETLI DERLEME
17.
Gestasyonel diabetes mellitus
Gestational diabetes mellitus
Feyza Yener Öztürk, Yüksel Altuntaş
doi: 10.5350/SEMB.20150317014238   2015; 49 - 1 | Sayfalar 1 - 10

OLGU SUNUMU
18.
Sistemik lupus eritematozusun nörolojik komplikasyonları: Olgu serisi temelinde gözden geçirme
Neurological complications of systemic lupus erythematosus: a review based on case series
Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin
doi: 10.5350/SEMB2014480108   2014; 48 - 1 | Sayfalar 47 - 50

ORIJINAL ARAŞTIRMA
19.
Genetik amniyosentez sonuçlarımız: 3721 vakanın analizi
Genetic amniocentesis results: analysis of the 3721 cases
Ali Acar, Fedi Ercan, Selman Yıldırım, Hüseyin Görkemli, Kazım Gezginç, Osman Balcı, Harun Toy, Ayşegül Zamani, Sevcan Sarıkaya, Berkan Saya, Metin Çapar, Mehmet Cengiz Çolakoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160103093300   2016; 50 - 1 | Sayfalar 33 - 38

DAVETLI DERLEME
20.
Primer Hiperparatiroidi: Klinik ve biyokimyasal bulguların güncel durumu
Primary hyperparathyroidism: Current situation in the clinical and biochemical presentation
Mehmet Uludağ, Nurcihan Aygün
doi: 10.5350/SEMB.20160724041035   2016; 50 - 3 | Sayfalar 171 - 180

LookUs & Online Makale