ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
En Çok İndirilen Makaleler - Şişli Etfal Tıp Bülteni

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi?
Can we determine biopsy indication by using BI-RADS ultrasonography findings for solid breast masses
Betül Duran Özel, Deniz Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Özgür Özer, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB.20150630011709   2015; 49 - 4 | Sayfalar 284 - 288

OLGU SUNUMU
2.
Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni: Spinoglenoid çentikte ganglion kisti
A rare cause of shoulder pain: Ganglion cycts in the spinoglenoid notch
M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, Irfan Öztürk
doi: 10.5350/SEMB2013470309   2013; 47 - 3 | Sayfalar 151 - 153

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Laparoskopik kolesistektomi sonrası kanama: Nadir ama önemli bir komplikasyon
Bleeding after laparoscopic cholecystectomy: rare but serious complication
Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Yüksel Karaköse, Gökhan Çipe, Ömer Faruk Akıncı
doi: 10.5350/SEMB.20151108081218   2015; 49 - 4 | Sayfalar 274 - 278

DAVETLI DERLEME
4.
Yenidoğan döneminde hipoglisemi
Neonatal hypoglycemia
Ali Bülbül, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20160223122024   2016; 50 - 1 | Sayfalar 1 - 13

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Hastanemiz ortopedi polikliniğine getirilen altı aydan küçük bebeklerde gelişimsel kalça displazisi sıklığı
Incidence of developmental dysplasia of the hip of infants younger than six months old in our orthopaedics outpatient clinic
Ali Şeker, Hasan Basri Sezer, Raffi Armağan, Yunus Öç, Tarık Işık, Adnan Kara, Irfan Öztürk
2012; 46 - 3 | Sayfalar 140 - 144

6.
Peroneal sinir felci: Ameliyat edilen sekiz olgunun özellikleri ve tedavi sonuçları
Peroneal nerve paralysis: Characteristics and therapeutic results of eight operated cases
Selim Kayacı, Vaner Köksal, Serkan Kırbaş
doi: 10.5350/SEMB2014480212   2014; 48 - 2 | Sayfalar 140 - 144

7.
Üçlü tarama testi sonuçları kötü gebelik sonuçlarını öngörür mü?
Do triple test results predict the risks for adverse pregnancy outcomes?
Hale Göksever Çelik, Engin Çelik, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5350/SEMB.20170123114645   2017; 51 - 2 | Sayfalar 119 - 124

DAVETLI DERLEME
8.
Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı
The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants
Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20140331061031   2014; 48 - 2 | Sayfalar 67 - 78

OLGU SUNUMU
9.
İntramusküler enjeksiyon sonrası Escherichia coli’nin neden olduğu uyluk apsesi ve yaygın pannikülit: Olgu sunumu
Thigh absces and wide paniculitis caused by Escherichia coli after intramuscular injections: case report
Eren Çağan, Havva Hasret Çağan, Murat Şan
doi: 10.5350/SEMB.20141020062249   2015; 49 - 2 | Sayfalar 155 - 158

10.
Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu
A rare cause of non-cardiac troponin elevation: acute cholecystitis; case report
Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5350/SEMB.20170610032401   2017; 51 - 3 | Sayfalar 234 - 236

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması
The comparison of ecocardiography and cardiac magnetic resonance imaging findings in the evalulation comparison of left ventricule function
Ayşe Sanem Fıratlıgil, Sevil Baş, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB2013470402   2013; 47 - 4 | Sayfalar 161 - 176

DAVETLI DERLEME
12.
Kronik böbrek hastalıklı hastalarda sekonder hiperparatiroidizm: Tanı, medikal ve cerrahi tedavi
Secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease: Diagnosis, pharmacological and surgical treatment
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20161223024725   2016; 50 - 4 | Sayfalar 256 - 272

OLGU SUNUMU
13.
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi
Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D
Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20140715062539   2014; 48 - 4 | Sayfalar 322 - 324

DERLEME
14.
Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi
Fluid and electrolyte homeostasis in neonatal period
Ali Bülbül, Sinan Uslu
2012; 46 - 1 | Sayfalar 36 - 42

DAVETLI DERLEME
15.
Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS)
Meconium Aspiration Syndrome (MAS)
Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20150430023217   2015; 49 - 2 | Sayfalar 85 - 95

ORIJINAL ARAŞTIRMA
16.
Genetik amniyosentez sonuçlarımız: 3721 vakanın analizi
Genetic amniocentesis results: analysis of the 3721 cases
Ali Acar, Fedi Ercan, Selman Yıldırım, Hüseyin Görkemli, Kazım Gezginç, Osman Balcı, Harun Toy, Ayşegül Zamani, Sevcan Sarıkaya, Berkan Saya, Metin Çapar, Mehmet Cengiz Çolakoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160103093300   2016; 50 - 1 | Sayfalar 33 - 38

DAVETLI DERLEME
17.
Çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşım: Amerikan çocuk enfeksiyon derneği rehberi
The management of community acquired pneumonia in children: guidelines by the pediatric infectious diseases society of America
Şebnem Özdoğan
doi: 10.5350/SEMB.20150831060742   2015; 49 - 3 | Sayfalar 163 - 173

18.
İlaç ilişkili akut intertisyel nefrit
Drug induced acute interstitial nephritis
Taner Baştürk, Nuri Barış Hasbal, Yener Koç, Mahmoud Isleem, Feyza Bayrakdar Çağlayan, Abdülkadir Ünsal
doi: 10.5350/SEMB.20160902010424   2016; 50 - 4 | Sayfalar 251 - 255

19.
Erişkin hastalarda açık kalp cerrahisi için anestezi
Anesthesia for adults in open heart surgery
Canan Tülay Işıl, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB.20150623061406   2015; 49 - 2 | Sayfalar 96 - 100

ORIJINAL ARAŞTIRMA
20.
Tiroid papiller kanserli hastalarda bilateralitenin prognostik önemi
The prognostic importance of bilaterality in patients with papillary thyroid cancer
Kinyas Kartal, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Ayhan Öz, Emre Bozdağ, Banu Yılmaz Özgüven, Bülent Çıtgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20170608051635   2017; 51 - 2 | Sayfalar 91 - 95

LookUs & Online Makale