ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
SETB: ()

En Çok İndirilen Makaleler

DAVETLI DERLEME
1.
Yenidoğan döneminde hipoglisemi
Neonatal hypoglycemia
Ali Bülbül, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20160223122024   2016; 50 - 1 | Sayfalar 1 - 13

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi?
Can we determine biopsy indication by using BI-RADS ultrasonography findings for solid breast masses
Betül Duran Özel, Deniz Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Özgür Özer, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB.20150630011709   2015; 49 - 4 | Sayfalar 284 - 288

3.
Akut iskemik inmeli hastalarda non-HDL, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri
Non-HDL cholesterol, total cholesterol/HDL cholesterol and LDL-cholesterol levels in patients with acute ischemic stroke
Nihal Boğdaycıoğlu, Müjgan Ercan, Sema Uysal, Semra Mungan Öztürk, Fatma Meriç Yılmaz
doi: 10.5350/SEMB2013470405   2013; 47 - 4 | Sayfalar 187 - 192

4.
Peroneal sinir felci: Ameliyat edilen sekiz olgunun özellikleri ve tedavi sonuçları
Peroneal nerve paralysis: Characteristics and therapeutic results of eight operated cases
Selim Kayacı, Vaner Köksal, Serkan Kırbaş
doi: 10.5350/SEMB2014480212   2014; 48 - 2 | Sayfalar 140 - 144

DAVETLI DERLEME
5.
Primer Hiperparatiroidi: Klinik ve biyokimyasal bulguların güncel durumu
Primary hyperparathyroidism: Current situation in the clinical and biochemical presentation
Mehmet Uludağ, Nurcihan Aygün
doi: 10.5350/SEMB.20160724041035   2016; 50 - 3 | Sayfalar 171 - 180

6.
Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı
The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants
Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20140331061031   2014; 48 - 2 | Sayfalar 67 - 78

7.
Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS)
Meconium Aspiration Syndrome (MAS)
Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20150430023217   2015; 49 - 2 | Sayfalar 85 - 95

OLGU SUNUMU
8.
Sistemik lupus eritematozusun nörolojik komplikasyonları: Olgu serisi temelinde gözden geçirme
Neurological complications of systemic lupus erythematosus: a review based on case series
Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin
doi: 10.5350/SEMB2014480108   2014; 48 - 1 | Sayfalar 47 - 50

DAVETLI DERLEME
9.
Çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşım: Amerikan çocuk enfeksiyon derneği rehberi
The management of community acquired pneumonia in children: guidelines by the pediatric infectious diseases society of America
Şebnem Özdoğan
doi: 10.5350/SEMB.20150831060742   2015; 49 - 3 | Sayfalar 163 - 173

OLGU SUNUMU
10.
Pitriyazis Likenoides et Varioliformis Akuta (PLEVA): Olgu sunumu
Pityriasis Lichenoides et Varioliformis Acuta (PLEVA): case report
Aslı Aksu Çerman, Janset Erkul Arıcı, İlknur Kıvanç Altunay, Özben Yalçın
doi: 10.5350/SEMB.20141114060802   2015; 49 - 3 | Sayfalar 214 - 217

11.
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi
Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D
Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20140715062539   2014; 48 - 4 | Sayfalar 322 - 324

ORIJINAL ARAŞTIRMA
12.
Papiller tiroid kanserinde santral ve lateral lenf nodu metastazı gelişimine etkili klinikopatolojik faktörler
The clinicopathological factors influent on central and lateral neck lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma
Evren Besler, Bülent Çitgez, Nurcihan Aygün, Hakan Mustafa Köksal, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140807022254   2015; 49 - 1 | Sayfalar 25 - 30

DAVETLI DERLEME
13.
Kronik böbrek hastalıklı hastalarda sekonder hiperparatiroidizm: Tanı, medikal ve cerrahi tedavi
Secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease: Diagnosis, pharmacological and surgical treatment
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20161223024725   2016; 50 - 4 | Sayfalar 256 - 272

OLGU SUNUMU
14.
Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu
A rare cause of non-cardiac troponin elevation: acute cholecystitis; case report
Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5350/SEMB.20170610032401   2017; 51 - 3 | Sayfalar 234 - 236

DAVETLI DERLEME
15.
İlaç ilişkili akut intertisyel nefrit
Drug induced acute interstitial nephritis
Taner Baştürk, Nuri Barış Hasbal, Yener Koç, Mahmoud Isleem, Feyza Bayrakdar Çağlayan, Abdülkadir Ünsal
doi: 10.5350/SEMB.20160902010424   2016; 50 - 4 | Sayfalar 251 - 255

OLGU SUNUMU
16.
Bir olgu ile Wolf-Hirschhorn sendromu
A case with Wolf-Hirschhorn syndrome
Ayşe Kartal, Betül Kılıç
doi: 10.5350/SEMB.20141208024916   2015; 49 - 2 | Sayfalar 152 - 154

17.
Olgu sunumu: Uzun süreli yatışlarda hemşirelik bakımı
Case Presentation: nursery care in long term hospitalizations
Hatice Çakmakcı, Selbi Yıldız, Güven Bektemür, Mesut Demir
doi: 10.5350/SEMB.20151108081251   2016; 50 - 3 | Sayfalar 244 - 250

ORIJINAL ARAŞTIRMA
18.
Tiroid papiller kanserli hastalarda bilateralitenin prognostik önemi
The prognostic importance of bilaterality in patients with papillary thyroid cancer
Kinyas Kartal, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Ayhan Öz, Emre Bozdağ, Banu Yılmaz Özgüven, Bülent Çıtgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20170608051635   2017; 51 - 2 | Sayfalar 91 - 95

OLGU SUNUMU
19.
Bir sırt ağrısı sebebi olarak elastofibroma dorsi: Olgu sunumu
Elastofibroma dorsi as a cause of back pain: a case report
Bahadır Elitez, Ayhan Aşkın, Fethi İsnaç, Ümit Seçil Demirdal, Ece Güvendi
doi: 10.5350/SEMB.20170202054739   2017; 51 - 2 | Sayfalar 165 - 168

DAVETLI DERLEME
20.
Gestasyonel diabetes mellitus
Gestational diabetes mellitus
Feyza Yener Öztürk, Yüksel Altuntaş
doi: 10.5350/SEMB.20150317014238   2015; 49 - 1 | Sayfalar 1 - 10

LookUs & Online Makale