ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler
Can we avoid the unnecessary loss of nephron in the management of small solid renal masses? Additional clinical parameters to predict benign-malign distinction
Ismail Selvi, Halil Başar
doi: 10.14744/SEMB.2019.95770  Sayfa 

2.
Çocuk yoğun bakımda takip edilen adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of forensic cases in pediatric intensive care unit
Sinem Polat, Cem Terece, Ayhan Yaman, Kagan Gurpinar
doi: 10.14744/SEMB.2019.73693  Sayfa 

3.
Baş Ağrısı Olan Çocuk Hastalarımızın Etiyoloji, Klinik, Tetkik ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Clinical Presentation, Findings and Prophylaxis of Children with Headache
Betul Kilic
doi: 10.14744/SEMB.2019.36604  Sayfa 

4.
Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Kutanöz Graft Versus Host Hastalığının Görülme Oranı, Histopatolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanıları
Incidence, Histopathological Features and Differential Diagnosis of Cutaneous Graft Versus Host Disease in Allogeneic Bone Marrow Transplantation
Uguray Payam Hacisalihoglu, Davut Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.86729  Sayfa 

5.
RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi?
RDW value may increase the diagnostic accuracy of MPS
Şükrü Çetin, Suleyman Sezai Yildiz, Kudret Keskin, Serhat Sığırcı, Ali Bayraktar, İrfan Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.58159  Sayfa 

6.
Spontan Pnömomediyastinum: 11 olgunun analizi
Spontaneous pneumomediastinum: analysis of 11 cases
Miktat Arif Haberal, Özlem Sengoren Dikis, Erkan Akar
doi: 10.14744/SEMB.2019.34022  Sayfa 

7.
Psoriasis Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Psoriasis Patients
Fatma Deniz, Ilknur Kivanc Altunay, Ezgi Ozkur, Asli Aksu Çerman, Hilal Kaya Erdogan, Işıl Bulur
doi: 10.14744/SEMB.2020.01799  Sayfa 

8.
Önceki ve sonraki gebeliklerde preeklampsinin olumsuz sonuçları ve rekürrens riski
Adverse outcomes of preeclampsia in previous and subsequent pregnancies and the risk of recurrence
Ulas Coban, Taha Takmaz, Ozge Deniz Unyeli, Savas Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2020.56650  Sayfa 

9.
Mide Adenokarsinomu Nedeniyle Küratif Amaçlı Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Analizi
Analysis of the Factors Affecting Survival in the Patients Who Underwent Curative-Intent Gastrectomy due to Gastric Adenocarcinoma
Serkan Karaisli, Ozlem Gur, Oguzhan Ozsay, Fevzi Cengiz, Ahmet Er, Murat Kemal Atahan, Yasin Peker, Osman Nuri Dilek, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/SEMB.2020.14564  Sayfa 

10.
Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital
Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital
Emel Eksi Alp, Ahsen Oncul, Nazan Dalgic, Cem Akgun, Elif Aktas, Banu Bayraktar
doi: 10.14744/SEMB.2020.96337  Sayfa 

11.
Laparoskopik inguinal herni operasyonu uygulanan çocuk hastalarda pozitif basinçli solunum laringeal maske ile uygulanabilir mi?
Can positive-pressure ventilation be administered with laryngeal mask to pediatric patients undergoing laparoscopic inguinal hernia operation?
Hacer Şebnem Türk, Pinar Sayin, Leyla Kılınc, Melih Akin, Abdullah Yildiz, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2020.98623  Sayfa 

12.
Gastrointestinal ve Pankreatiko-Bilyer Tümörlerin Karaciğer Metastazlarında MRG ve 18F-FDG PET/CT'nin Karşılaştırılması
Comparison of MRI and 18F-FDG PET/CT in the Liver Metastases of Gastrointestinal and Pancreaticobiliary Tumors
Mehmet Tahtabasi, Sukru Mehmet Erturk, Muzaffer Basak
doi: 10.14744/SEMB.2020.80270  Sayfa 

13.
Comparison of risk factors and outcomes in carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Gram-negative bacteremia
Comparison of risk factors and outcomes in carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Gram-negative bacteremia
Sinan Cetin, Ilyas Dokmetas, Aziz Ahmad Hamidi, Banu Bayraktar, Alper Gunduz, Dilek Yildiz Sevgi
doi: 10.14744/SEMB.2020.49002  Sayfa 

14.
954 Meme Küçültme Spesmeninin Histopatolojik Bulgularının Tartışılması
Discussion of Histopathological Findings of 954 Breast Reduction Specimens
Soysal Bas, Ali Can Aydın, Çağatay Öner, Ramazan Uçak, Selami Serhat Sirvan, Semra Karşidağ
doi: 10.14744/SEMB.2020.33349  Sayfa 

15.
Pulmoner Hamartom Akciğer Kanseri Riskini Artırır mı? 38 Pulmoner Hamartom Olgusunun Sonuçları
Does Pulmonary Hamartoma Increase the Risk of Lung Cancer? Outcomes of 38 Pulmonary Hamartoma Cases
Volkan Erdogu, Ece Yasemin Emetli, Ali Cevat Kutluk, Selin Onay, Ayşegül Çiftçi, Salih Bilen, Semih Erduhan, Nisa Yıldız, Hasan Akin, Muzaffer Metin
doi: 10.14744/SEMB.2020.06936  Sayfa 

16.
Cerrahi Öncesi 18 FDG/PET-BT’nin Meme Koruycu Cerrahi sonrasında Adjuvan Radyoterapide Boost Hacminin Belirlenmesinde Etkinliği
Effective of Preoperative 18 FDG / PET-CT in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery
Berrin Inanc, Kubilay Inanc, Begüm Ökten, Özlem Mermut
doi: 10.14744/SEMB.2020.25986  Sayfa 

17.
İnek Sütü Alerjisinde inek sütü komponentleri, keçi sütü ve koyun sütü duyarlığının klinik bulgular ile tolerans gelişimi üzerine etkisi
Effects of cow’s milk components, goat’s milk and sheep’s milk sensitivities on clinical findings and tolerance development in Cow's Milk Allergy
Nursen Cigerci Gunaydin, Ezgi Ulusoy Severcan, Sanem Eren Akarcan, Cem Bal, Figen Gulen, Remziye Tanac, Esen Demir
doi: 10.14744/SEMB.2020.90688  Sayfa 

18.
HIV enfekte hastalarda fQRS ve CD4/CD8 oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of relationship between fQRS and CD4/CD8 ratio in patients with HIV
Ayşe Şabablı Çetin, Şükrü Çetin, Ilyas Dökmetaş
doi: 10.14744/SEMB.2020.12980  Sayfa 

19.
Sarılık nedeniyle takip edilen yenidoğan hastalarda transkutan bilirubin ölçümü ile total serum bilirubin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between transcutaneous bilirubin measurement and total serum bilirubin in neonatal patients followed for jaundice
Fatma Çetinkaya Çat, Abdulkadir Cat, Tuba Cicek, Seda Gulec
doi: 10.14744/SEMB.2020.79837  Sayfa 

20.
Evaluation of thyroid fine needle aspiration biopsies according to cytological methods and comparison with histopathological diagnoses
Evaluation of thyroid fine needle aspiration biopsies according to cytological methods and comparison with histopathological diagnoses
Ramazan Uçak, Banu Yılmaz Özgüven, Ozlem Ton Eryilmaz, Mehmet Uludag, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2020.94752  Sayfa 

21.
İstanbul’da Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda HCV Genotip Dağılımı
HCV Genotype Distribution of Patients with Chronic Hepatitis C in Istanbul
Mehmet Emin Bulut, Ummuhan Su Topalca, Ali Murat, Leyla Teke, Hazan Zengin Canalp, Murat Ocal, Banu Bayraktar
doi: 10.14744/SEMB.2020.66990  Sayfa 

22.
Laparoskopik Pyeloplasti Operasyonunda Ekstrakorporeal Stent Yerleştirilmesinin Operasyon Süresine Etkisi
Impact of Extracorporeal Stent Placement During Laparoscopic Pyeloplasty on Operative Duration
Hasan Demirkan, Kaya Horasanli
doi: 10.14744/SEMB.2020.48243  Sayfa 

23.
Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde aralıklı ve devamlı beslenmenin büyüme ve taburculuk süresi üzerine etkisi
Intermittent bolus feeding and continuous feeding on growth and discharge time in very low birth weight preterm infants
Melek Selalmaz, Gülzade Uysal, Umut Zubarioglu, Ali Bülbül
doi: 10.14744/SEMB.2020.31549  Sayfa 

24.
Lomber İntradiskal Ozon Chemonucleolysis ile birlikte uygulanan Epidural steroid tedavisi
Lumbar Intradiscal Ozone Chemonucleolysis applied together with the epidural steroid treatment
Mustafa Kılıç, Tulay Ercalik, Burak Özdemir, Ilhan Yılmaz, Ali Serdar Oğuzoğlu, Levent Aydin, Balkan Şahin, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yilmaz, Haci Mustafa Özdemir
doi: 10.14744/SEMB.2020.55649  Sayfa 

25.
Robotik cerrahi çağinda minimal invasiv parsiyel nefrektomi
Minimally invasive partial nephrectomy in the era of robotic surgery
Hakan Bahadır Haberal, Meylis Artykov, Ahmet Gudeloglu, Sertac Yazici, Cenk Yucel Bilen
doi: 10.14744/SEMB.2020.33230  Sayfa 

26.
Çocuklarda Adenotonsillektomi Sonrasi Ağri Kontrolü Için Mometazon Furoat Içeren Nazal Spray Kullanilmasi: Prospektif Kontrollü Çalişma
Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate For Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain In Children: A Prospective Controlled Study
Özlem Ünsal, Meltem Akpinar, Gulpembe Bozkurt, Pınar Soytaş, Merve Ekici, Bilge Türk, Berna Uslu Coskun
doi: 10.14744/SEMB.2020.75735  Sayfa 

27.
Farklı Lokasyonlardaki Kompleks Kafa Derisi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Bulmaca için Öneriler
Reconstruction of Complex Scalp Defects in Different Locations: Suggestions for Puzzle
Soysal Bas, Çağatay Öner, Hikmet Ihsan Eren, Semra Karşidağ, Adem Yilmaz
doi: 10.14744/SEMB.2020.98475  Sayfa 

28.
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Retinal Vasküler Değişiklikler: Optik Koherens Tomografi Anjiografi Çalışması
Retinal Vascular Changes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Optical Coherence Tomography Angiography Study
Abdurrahman Alpaslan Alkan, Eyup Duzgun, Murat Karapapak, Mufide Arzu Ozkarafakili, Ece Ozdemir Zeydanli, Gürcan Doğukan Arslan, Mehmet Egemen Karataş, Dilek Güven
doi: 10.14744/SEMB.2020.28000  Sayfa 

29.
Retrospective evaluation of ileocolic artery and vein diameters according to body mass index in diagnosis of acute appendicitis on multislice computerized tomography
Retrospective evaluation of ileocolic artery and vein diameters according to body mass index in diagnosis of acute appendicitis on multislice computerized tomography
Yahya Baraç, Burcin Agridag, Hüseyin Özkurt
doi: 10.14744/SEMB.2020.35033  Sayfa 

30.
Tiroid Otoantikoru Pozitif Olan İnvitro Fertilizasyon Hastalarında Prednizolon Tedavisinin Gebelik Hızına Etkisi
The Effect of Prednisolone Treatment on Pregnancy Rates in In-vitro-Fertilization-Patients with Positive Thyroid Autoantibodies
Şefik Gökçe, Dilşad Herkiloğlu, Savaş Özdemir, Seyfettin Ozvural, Onur Karabacak
doi: 10.14744/SEMB.2020.87259  Sayfa 

31.
Mesane Divertikülünün Mesane çıkış Tıkanıklığının Patofizyolojisi üzerine etkisi: Kobaylarda Deneysel Çalışma
The effects of bladder diverticulum on the pathophysiology of bladder outlet obstruction: An experimental study in guinea pigs
Aslihan Karadag, Suleyman Celebi, Feryal Gun Soysal, Ipek Yildiz Ozaydin, Erbug Keskin
doi: 10.14744/SEMB.2020.45389  Sayfa 

32.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Algılanan Stres ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Anxiety and Depression Levels with Perceived Stress and Coping Strategies in Health Care Workers During The COVID-19 Pandemic
Asli Besirli, Selime Celik Erden, Mehmet Atilgan, Ali Varlihan, Mustafa Fahrettin Habaci, Tugba Yeniceri, Ayla Canli Isler, Serap Kizileroglu, Gizem Ozturk, Omer Akil Ozer, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2020.57259  Sayfa 

33.
Primer siliyer diskinezili hastalarımızda genotip-fenotip ilişkisi
The relationship between genotype and phenotype in primary ciliary dyskinesia patients
Ayse Ayzit Kilinc, Memnune Nur Çebi, Zeynep Ocak, Haluk Cezmi Cokugras
doi: 10.14744/SEMB.2020.22567  Sayfa 

34.
Şiddetli T ve B hücre lenfopenileri için multipleks PCR tabanlı yenidoğan taraması: Türkiye'de ki ilk pilot çalışma
Multiplex PCR-based newborn screening for severe T and B-cell lymphopenia: The first pilot study in Turkey
Seyhan Kutlug, Medine Karadag Alpaslan, Gonca Hancioglu, Sariye Elif Ozyazici Ozkan, Didem Cemile Yesilirmak, Hasan Bulut, Canan Aygun, Gonul Ogur, Alisan Yildiran
doi: 10.14744/SEMB.2020.09623  Sayfa 

35.
De novo böbrek nakli alıcılarında günde bir kez ve günde iki kez takrolimus formülasyonunun karşılaştırmalı analizi
A comparative analysis of once-daily and twice-daily formulation of tacrolimus in de novo kidney transplant recipients
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kivilcim, Ali Ilker Filiz, Gursel Yildiz, Alp Gurkan
doi: 10.14744/SEMB.2020.71235  Sayfa 

36.
Akut Dönem İnme Gidişati Ve Lipidler
Acute-Phase Stroke Outcome And Lipids
Serhat Tokgoz, Figen Guney, Ahmet Kaya, Ahmet Bugrul, Esra Eruyar, Huseyin Buyukgol, Abdullah Seyithanoglu, Mehmet Sinan Iyisoy
doi: 10.14744/SEMB.2020.26817  Sayfa 

OLGU SUNUMU
37.
Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature
Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Seyhan Seyhan, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2019.55452  Sayfa 

38.
Hipertrofik pilor stenozu tanılı bir smith lemli opitz sendromu olgusu
A Case of Smith Lemli Opitz Syndrome Diagnosed with Hypertrophıc Ploric Stenosis
Nurbanu Bilgin, Elif Ece Eren, Nafiye Urganci, Gulsen Kose
doi: 10.14744/SEMB.2020.34651  Sayfa 

LookUs & Online Makale