ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
SETB: ()

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kranio-orbital Tümörler; Klinik Sonuçlarımız ve Cerrahi Yaklaşım
Cranio-Orbital Tumors; Clinical Results and Surgical Approach
Mustafa Kılıç, Barış Özöner, Levent Aydın, Burak Özdemir, İlhan Yılmaz, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydın
doi: 10.14744/SEMB.2018.82698  Sayfa 

2.
Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz
A retrospective analysis of Er: YAG laser treatment in solar lentigines: Our clinical observations
Ezgi Aktaş Karabay, Neslihan Fişek İzci
doi: 10.14744/SEMB.2018.46548  Sayfa 

3.
Hirschsprung Hastalarımızın Genel Değerlendirilmesi ve Laparoskopinin Yeri
Assessment of Patients with Hirschsprung’ Disease and Use of Laparoscopy
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genç, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.84565  Sayfa 

4.
Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Kolonoskopi İşlemi Öncesi Ve Sonrasında Kan Glukoz Ölçümü Gerekli Midir?
Before And After Colonoscopy, Is It Necessary To Measure The Blood Glucose Levels In Dıabetıc And Nondıabetıc Patıents
Pınar Sayın, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Özgür Bostancı, Mustafa Altınay, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2018.93685  Sayfa 

5.
Kliniğimizde Uygulanan Laparoskopik Ürolojik Girişimler Sonrasında Gelişen Komplikasyonların Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması
Classification of Complications Following Laparoscopic Urological Operations Applied in Our Clinic with Clavien System
Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Can Öbek
doi: 10.14744/SEMB.2018.98700  Sayfa 

6.
Besin Alerjili Olguların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Food Allergy: Single Center Experience
Ceren Can, Nazan Altinel, Lida Bülbül, Hasret Ayyildiz Civan, Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.23911  Sayfa 

7.
Çocuk Onkoloji Polikliniğine Yönlendirilen Lenfadenopatili Hastalarda Kanser İnsidansi Ve Klinik Özellikleri
Clinical Characteristics Of And Cancer Incidence In Children Evaluated For Lymphadenoapthy Referred To Pediatric Oncology Clinics
Sema Vural, Dildar Bahar Genç, Ezgi Çelikboya
doi: 10.14744/SEMB.2018.34603  Sayfa 

8.
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Fatih Tetik, Arzu Yasemin Korkut, Kerem Sami Kaya, Irmak Uçak, İrfan Çelebi, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.14744/SEMB.2018.40316  Sayfa 

9.
Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Dermatology consultations in a tertiary care centre emergency service
Ezgi Özkur, İlknur Altunay, Gül Şekerlisoy, Yasemin Erdem
doi: 10.14744/SEMB.2018.72473  Sayfa 

10.
Liken planus hastalarında dislipidemi: Vaka-kontrol çalışması
Dyslipidemia in lichen planus: A case control study
Ezgi Özkur, Ece Uğurer, Ilknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.48108  Sayfa 

11.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Greft Seçiminin Klinik Sonuç Üzerine Etkileri; Orta Dönem Fonksiyonel Sonuçlarımız
Effects Of Graft Selection In Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction On Clinical Results: Mid-Term Functional Results
Ömer Cengiz, Necdet Demir, Ferdi Dırvar
doi: 10.14744/SEMB.2018.23281  Sayfa 

12.
Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of balance and fall risk in patients with plantar fasciitis syndrome
Mehmet Ağırman
doi: 10.14744/SEMB.2018.68736  Sayfa 

13.
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi
Evaluation of in-patients with iron deficiency anemia in terms of etiology
Aslıhan Çalım, Evren Kanat, Emrah Erkan Mazı, Şuayp Oygen, Umut Karabay, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.47354  Sayfa 

14.
Dirençli epilepsili hastalarda manyetik rezonans (MR) bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of magnetic resonance (MR) results in resistant epilepsy patients
Fatma Çetinkaya Çat, Mehmet Sait Okan
doi: 10.14744/SEMB.2018.61482  Sayfa 

15.
Çocuklarda Çoklu Anesteziye Bağli Nörotoksisitenin Görsel Uyarilmiş Potansiyel Kullanilarak Değerlendirilmesi
Evaluation Of Neurotoxicity Of Multiple Anesthesia In Children Using Visual Evoked Potentials
Sibel Oba, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Sacit Karamürsel, Serkan Aksu, Meltem Kaba, Leyla Kılınç, Ali Ihsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.59454  Sayfa 

16.
Pediatrik Parmak Ucu Yaralanmalarının Etiyoloji, Demografik Bilgiler ve Tedavi Açısından İncelenmesi
Evaluation of Pediatric Fingertip Injuries by Means of Etiology, Demographics and Therapy
Ali Özgür Karakaş, Erkan Yüce
doi: 10.14744/SEMB.2018.82788  Sayfa 

17.
Prematüre Retinopati Tedavisinde Uygulanan Tedavi Modellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Treatment Models in the Treatment of Retinopathy of Prematurity
Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven, Murat Karapapak, Hasan Sinan Uslu, Ali Bülbül, İbrahim Çağrı Türker, Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim
doi: 10.14744/SEMB.2018.60465  Sayfa 

18.
Ankilozan Spondilitin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi
Impact of Ankylosing Spondylitis on Erectile Function
İbrahim Halil Erdem, Mazhar Ortac, Emre Salabas
doi: 10.14744/SEMB.2018.49358  Sayfa 

19.
Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi?
Is Symptoms Sufficient In The Decision To Start Antibiotics In Tonsillopharyngitis?
Elif Serap Esen, Memet Taşkın Egici, Güzin Zeren Öztürk
doi: 10.14744/SEMB.2018.01336  Sayfa 

20.
Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi
Kidney Transplantation: Single Center Experience
Ulaş Sözener, Tevfik Eker, Sadık Ersöz
doi: 10.14744/SEMB.2018.09794  Sayfa 

21.
Korozif Özofajit Darlıklarında Geç Dönem Stent Uygulaması: İlk Deneyimlerimiz
Late Intraluminal Stent Application In Strictures Due To Corrosive Esophagitis: Preliminary Experience
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.09634  Sayfa 

22.
İnme Hastalarinda Malnutrisyon Oranı
Malnutrition Rate In Stroke Patients On Admission
Eda Kılıç Çoban
doi: 10.14744/SEMB.2018.81994  Sayfa 

23.
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Erkan Yüce, Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Kemalettin Yıldız, Dağhan Dağdelen, Fatih Irmak, Semra Karşıdağ, Ülkan Kılıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.45077  Sayfa 

24.
Tükürük Bezi Onkositik Lezyonlarında Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Bulgular
Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Deniz Tunçel, Özlem Ünsal, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.04935  Sayfa 

25.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi Deneyimlerimiz
Our Experience on Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantil Hypertrophic Pyloric Stenosis
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydın Ünal, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.16779  Sayfa 

26.
Çocuk Hastalarda Üst Ekstremite Cerrahisinde Ultrason Rehberliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamalarımız
Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients
Mustafa Altınay, Hacer Şebnem Türk, Naim Ediz, Mehmet Ali Talmaç, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2018.98958  Sayfa 

27.
Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi
Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients
Ezgi Özkur, Sıla Şeremet, Fatma Şule Afşar, İlknur Altunay, Emel Çalıkoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.69370  Sayfa 

28.
Çocuklarda Preseptal Sellülit: Tek Merkez Deneyimi
Preceptal Cellulitis In Pediatrics: A Study Conducted In One Location
Berksu Cürebal, Ayşe Şahin, Nazan Dalgıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.75010  Sayfa 

29.
Ortaöğretimdeki çocuklarda metabolik sendrom sıklığı ve metabolik sendrom bileşenlerinin değerlendirilmesi
Prevalence of metabolic syndrome in middle school children and evaluation of components of metabolic syndrome
Gizem Kara Elitok, Nilgün Selçuk Duru, Murat Elevli, Zuhal Aydan, Kubilay Karşıdağ
doi: 10.14744/SEMB.2018.50479  Sayfa 

30.
Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması
Salvage of the exposed cardiac pacemakers with fasiacutan local flaps
Alper Aksoy, Daghan Dagdelen, Selami Serhat Sirvan
doi: 10.14744/SEMB.2018.16769  Sayfa 

31.
Psoriazisli Hastalarda Uyku Kalitesi ve Olası Etkileyici Faktörlerle İlişkisi
Sleep Quality in Psoriasis Patients and Its Relations with Possible Affecting Factors
Betul Tas, Vasfiye Kabeloglu, Aysun Soysal, Dilek Atakli
doi: 10.14744/SEMB.2018.53189  Sayfa 

32.
Kadın migren hastalarında metabolik sendrom, insülin direnci ve obesite: Vaka-kontrol çalışması
The association between migraine, metabolic syndrome, insulin resistance, and obesity in women: Case-control study
Ruhan Karahan Ozcan, Selen Gür Özmen
doi: 10.14744/SEMB.2018.09582  Sayfa 

33.
Plazma apelin düzeylerinin hassas plak ile ilişkisi
The association of plasma apelin levels with plaque vulnerability
Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Hakan Kilci, Nurcihan Çalışkan, Elmas Biberci Keskin, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.14744/SEMB.2018.25582  Sayfa 

34.
Tip 2 diyabetes mellitus tanısında hemoglobin A1c’nin oral glukoz tolerans testi ve açlık plazma glukozu ile uyumu
The compatibility of hemoglobin A1c with oral glukoz tolerans test and fastıng plasma glucose
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Kübra Kalkan, Yüksel Asli Öztürkmen, Perin Nazif, Sümeyra Yildirim Yücelen, Aslihan Çalim, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.97992  Sayfa 

35.
Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi
The effect of empiric antireflux treatment over laryngopharyngeal and gastroesophageal reflux disease
Semra Külekçi, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Sema Zer Toros
doi: 10.14744/SEMB.2018.55632  Sayfa 

36.
Bazal bolus insülin tedavisi alan tip 2 diyabetiklerde insülin çeşidi ve günlük dozların tedavi başarısına etkisi
The effect of type and daily doses of insulin to treatment success in type 2 diabetes patients who are receiving basal bolus insulin therapy
Yüksel Aslı Öztürkmen, Suna Avci, Aslıhan Çalım, Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Emrah Erkan Mazı, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.58234  Sayfa 

37.
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria
Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Özkur, Onur Sivaz
doi: 10.14744/SEMB.2018.98216  Sayfa 

38.
Çocuk Acil Servisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografi Çekim Endikasyonunda Nörolojik Muayenenin Önemi
The Importance of Neurological Examination For Computerized Brain Tomography Indication In Pediatric Emergency Room
Nezir Özgün, Hepsen Mine Serin, Ayşegül Cansu, Ai Cansu
doi: 10.14744/SEMB.2018.80457  Sayfa 

39.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi
The Relation Between Homocysteine Levels In Patients With Acute Coronary Syndrome And Grace Score
Aslıhan Çalım, Fatma Paksoy Turkoz, Yuksel Asli Ozturkmen, Emrah Erkan Mazi, Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.77864  Sayfa 

40.
Non-alkolik yağli karaciğer hastalarinda insülin direncinin karaciğer hasari ile ilişkisi
The relationship between insulin resistance and liver damage in non-alcoholic fatty liver patients
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Ilker Şen
doi: 10.14744/SEMB.2018.83604  Sayfa 

41.
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Bilişsel Fonksiyonlar Ve Polinöropati İlişkisi
The relationship between polyneuropathy and cognitive functions in type 2 Diabetes Mellitus patients
Sibel Mumcu Timer, Emin Timer, Nihan Parasız Yükselen, Münevver Çelik Gökyiğit
doi: 10.14744/SEMB.2018.37929  Sayfa 

42.
Hospitalize Edilen Diyabetik Hastalarda Demografik, Antropometrik Özellikler ve Diyabetik Komplikasyonlar ile Yatış Süresi Arasındaki İlişki
The Relationship Between the, Demographic, Antropometric Future, Diabetic Complications and Duration of Hospitalisation in Hospitalized Diabetic Patients
Mehmet Serdar Yıldız, Yusuf Kayar, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.42103  Sayfa 

43.
Üst Ekstremite Yaralanması Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Yaşananların Retrospektif Analizi
The Retrospective Analysis And The Demographics Of Upper Extremity Injury Patients And Their Problems In The Fırst 24 Hours After Operation
Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim
doi: 10.14744/SEMB.2018.26790  Sayfa 

44.
Geçici iskemik atakli hastalarin gözden geçirilmesi; tani ve takipte bir klinik deneyimi
The review of transient ischemic attack patients; an experience of a clinic about diagnosis and follow-up
Eda Kılıç Çoban, Songül Senadım, Ayşe Yılmaz, Hayriye Küçükoğlu, Ayhan Köksal, Dilek Ataklı, Aysun Soysal
doi: 10.14744/SEMB.2018.20438  Sayfa 

45.
Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Torakoskopik Rezeksiyon
Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.88310  Sayfa 

46.
Obezite tanılı çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği bulguları ve davranış sorunları
Attention deficit hyperactivity disorder symptoms and behavioral problems in children and adolescents with obesity
Arzu Onal Sonmez, Burcu Goksan Yavuz, Sibel Aka, Serap Semiz
doi: 10.14744/SEMB.2019.09475  Sayfa 

47.
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Elif Sari, Taskın Tokat, Özge Tarhan, Huseyin Dağ, Yetkin Zeki Yılmaz, Haydar Murat Yener
doi: 10.14744/SEMB.2019.48208  Sayfa 

48.
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler
Can we avoid the unnecessary loss of nephron in the management of small solid renal masses? Additional clinical parameters to predict benign-malign distinction
Ismail Selvi, Halil Başar
doi: 10.14744/SEMB.2019.95770  Sayfa 

49.
Febril Nöbeti Olan Vakaların Klinik Özellikleri ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Clinical Features and Evaluation in Terms of Prophylaxis of Patients with Febrile Seizures
Betul Kilic
doi: 10.14744/SEMB.2019.30633  Sayfa 

50.
Comparison of exit site infection frequency between Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis patients: A single center experience
Comparison of exit site infection frequency between Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis patients: A single center experience
Mustafa Sevinc, Nuri Baris Hasbal, Elbis Ahbap, Yener Koc
doi: 10.14744/SEMB.2019.54837  Sayfa 

51.
Varfarin Kullanan Hastalarda INR Farkındalığının Ve Hedeflere Ulaşma Oranlarının Belirlenmesi
Determining INR Awareness of the Patients That Use Warfarin And Rates of Achieving Goal
Nazan Demir, Sümeyra Yıldırım Yücelen, Elif Güven Çetin, Kübra Erol Kalkan, Yüksel Aslı Öztürkmen, Esra Demir, Aslıhan Çalım, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş, Sema Basat
doi: 10.14744/SEMB.2019.76993  Sayfa 

52.
Baş Ağrısı Olan Çocuk Hastalarımızın Etiyoloji, Klinik, Tetkik ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Clinical Presentation, Findings and Prophylaxis of Children with Headache
Betul Kilic
doi: 10.14744/SEMB.2019.36604  Sayfa 

53.
Guillain barre sendromu: Tek merkez deneyimi
Guillain barre syndrome: a single center experience
Onur Akan, Canan Emir, Cihat Örken, Serap Üçler
doi: 10.14744/SEMB.2019.82598  Sayfa 

54.
Myometrial invazyonu yarıdan az olan endometrium kanserlerinde histolojik tipe göre uterusun dışına tümör yayılımının araştırılması
Investigation of extra-uterine tumor dissemination of endometrial cancers with myometrial invasion less than 50% according to hystologic subtypes
Alpaslan Kaban, Samet Topuz, Baki Erdem, Hamdullah Sözen, Yavuz Salihoglu
doi: 10.14744/SEMB.2019.55770  Sayfa 

55.
Karpal Tünel Sendromunun Cerrahi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Açık Cerrahi Yaklaşım ve Klinik Sonuçlarımız
Minimally Invasive Open Surgical Approach and Outcomes for Carpal Tunnel Syndrome
İsmail Yüce, Okan Kahyaoğlu, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin
doi: 10.14744/SEMB.2019.94759  Sayfa 

56.
Doğum sonrası yenidoğan bebeklerde hipoglisemi sıklığı ve hipoglisemi gelişiminde risk faktörleri
Neonatal hypoglycemia incidence and risk factors assessment for hypoglycemia in postnatal period
Ali Bülbül, Semra Bahar, Sinan Uslu, Şehrinaz Sözeri, Lida Bülbül, Evrim Kıray Baş, Ebru Türkoğlu Ünal
doi: 10.14744/SEMB.2019.08634  Sayfa 

57.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri; 1995 ve 2017 verilerinin karşılaştırması
Nosocomial Infection agents of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital; Comparison of 1995 and 2017 data
Mehmet Emin Bulut, Ahsen Oncul
doi: 10.14744/SEMB.2019.03271  Sayfa 

58.
Obesity, hypertrichosis and sex steroids, are these factors related to pilonidal sinus disease?
Obesity, hypertrichosis and sex steroids, are these factors related to pilonidal sinus disease?
Uğur Ekici, Murat Ferhat Ferhatoglu
doi: 10.14744/SEMB.2019.78800  Sayfa 

59.
Depressor anguli oris kompozit flebinin transferinde mental sinirin korunmasının gerekliliği
Requirement of the protection of mental nerve during the adaptation of depressor anguli oris composite flap
Selami Serhat Sirvan, Mehmet Oğuz Yenidunya
doi: 10.14744/SEMB.2019.04578  Sayfa 

60.
İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk 100 böbrek naklinin retrospektif analizi
Retrospective analysis of the first 100 kidney transplants at İstanbul Okan University, Health Application and Research Center
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kıvılcım, Ali İlker Filiz, Abut Kebudi, Alp Gurkan
doi: 10.14744/SEMB.2019.54533  Sayfa 

61.
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında malignite risk indeksi 3 ve pelvik kitle skorunun karşılaştırılması
The comparison of pelvic mass score and risk of malignancy index-3 in discrimination of benign and malignant adnexal masses
Aliya Isgandarova, Ayşe Ender Yumru, Suat Karataş, Burcu Dincgez Cakmak, Betul Dundar, Ulku Ayse Turker
doi: 10.14744/SEMB.2019.67299  Sayfa 

62.
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi
The effect of antenatal steroid treatment on preterm infants’ early laboratory analysis
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
doi: 10.14744/SEMB.2019.68916  Sayfa 

OLGU SUNUMU
63.
Neonatal torsiyone over kisti: Olgu sunumu
A case report: Neonatal torsional ovarian cyst
Duygu Besnili Acar, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Mesut Demir, Sinan Uslu
doi: 10.14744/SEMB.2018.48154  Sayfa 

64.
Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati
Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy
Ertuğrul Tan Yassa, Berker Bakbak
doi: 10.14744/SEMB.2017.58561  Sayfa 

65.
Geniş Lumbosakral Defektin Reverse Turnover Latissimus Dorsi Kas Flebi ve Bilateral Bipediküllü Flep ile Onarımı: Vaka Sunumu
Closure of Large Lumbosacral Defects With Reverse Turnover Latissimus Dorsi Muscle Flap and Bilateral Fasciocutan Bipedicled Flap: Case Report
Ali Can Gunenc, Kamuran Zeynep Sevim, Yunus Ertaş, Akif Albayrak, Fatih Irmak
doi: 10.14744/SEMB.2018.81542  Sayfa 

66.
Eş zamanlı Poland Sendromu ve Jinekomasti: Olgu Sunumu
Coexistance of gynecomastia and Poland syndrome: case report
Erkan Yüce, Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün Demir, Hikmet Ihsan Eren, Semra Karşıdağ
doi: 10.14744/SEMB.2017.29494  Sayfa 

67.
Konjenital sifiliz ile prenatal barsak hiperekojenitesi ve nekrotizan enterokolit birlikteliği
Congenital syphilis presenting with prenatal bowel hyperechogenicity and necrotizing enterocolitis
Muhittin Celik, Ali Bulbul, Sinan Uslu
doi: 10.14744/SEMB.2018.22605  Sayfa 

68.
Difüzyon MR; Elastofibroma dorsi’de yeni tanı aracı
Diffusion MR; A new diagnostic tool for elastofibroma dorsi
Uğur Temel, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu
doi: 10.14744/SEMB.2018.78309  Sayfa 

69.
Dev Fibroepitelyal Polipler: Neden Bu Kadar Çok Büyüyorlar?
Giant Fibroepithelial Polyps: Why Do They Grow Excessively?
Bilgen Can, Arzu Yıldırım Özlük
doi: 10.14744/SEMB.2018.33603  Sayfa 

70.
Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi
Importance of Streptococci Infections in Childhoood Neuropsychiatric Disorders
Serkan Kırık, Olcay Güngör, Yasemin Kırık
doi: 10.14744/SEMB.2017.65487  Sayfa 

71.
Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lithobezoar: An Infrequent Cause Of Abdominal Pain, A Case Report And Review Of Literature
Murat Ferhat Ferhatoglu
doi: 10.14744/SEMB.2018.52714  Sayfa 

72.
Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz
Metformin-Assocıated Lactic Acidosis Caused By A Suicide Attempt
Habibe Zehra Vural, Ömer Faruk Köseoğlu, Serhat Soylu, Ülkü Aygen Türkmen
doi: 10.14744/SEMB.2018.35582  Sayfa 

73.
Posterir Spinal Kök Tutulumu Olan Guillain-Barré Sendromlu Bir Olgu
Patient with dorsal root involvement with Guillain-Barré syndrome: a case report
Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Ece Güven, Dilek Necioğlu Örken
doi: 10.14744/SEMB.2017.96658  Sayfa 

74.
Parotideal Bölgenin Penetran Travmaları
Penetrating Trauma to the Parotid Gland
Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2017.68077  Sayfa 

75.
Çocukta akut apandisiti taklit eden soliter divertikülit olgusu: İntraoperatif tanı
Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in A Child: Intraoperative Diagnosis
Asudan Tugce Bozkurter Cil, Salim Gumus
doi: 10.14744/SEMB.2017.76588  Sayfa 

76.
Dev karaciğer hemanjiomunun cerrahi tedavisi; vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma; Case Report and Literature Review
Gul Bora, Bilgehan Cagdas Sonbahar, Necdet Ozalp
doi: 10.14744/SEMB.2017.09815  Sayfa 

77.
Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric preseptal cellulitis cases diagnosed with meningitis by magnetic resonance imaging
Lida Bülbül, Canan Hasbal Akkuş, Nevin Hatipoglu, Figen Bakirtas Palabiyik, Zahide Mine Yazici, Sadık Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2019.54289  Sayfa 

78.
Dev İnfantil Karaciğer Hemanjiomu: Olgu Sunumu Ve Cerrahi Teknik
Giant Infantile Hepatic Hemangioma: Case Report And Surgical Technique
Mehmet Özgür Kuzdan, Altan Alim, Reyhan Alim, Suleyman Celebi, Seyithan Özaydın, Birgül Karaaslan, Cemile Besik
doi: 10.14744/SEMB.2018.00087  Sayfa 

79.
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompability In The Newborn Period: A Case Report
Ilkay Özmeral Odabaşı, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Ebru Türkoğlu Ünal, duygu besnili acar, ahmet Tellioğlu, Mehmet Fatih Ileri
doi: 10.14744/SEMB.2019.10693  Sayfa 

80.
Idiopatik Lumbosakral Nöropati Sendromu: Olgu Sunumu
Idiopathic Lumbosacral Neuropathy Syndrome: Case Report
Aylin Ayyıldız, Beril Doğu, Selda Çiftci, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.45143  Sayfa 

81.
Metachronous Bilateral Acinic Cell Carcinoma of the Parotid Gland in a Young Woman
Metachronous Bilateral Acinic Cell Carcinoma of the Parotid Gland in a Young Woman
Vladimír Bartos
doi: 10.14744/SEMB.2019.62134  Sayfa 

82.
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report
Selda Çiftci, Beril Doğu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.26879  Sayfa 

DERLEME
83.
Bouveret sendromu: Vaka temelli bir derleme; vaka sunumu, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları
Bouveret’s syndrome: A case based review; clinical presentation, diagnostics and treatment approaches
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal
doi: 10.14744/SEMB.2018.03779  Sayfa 

84.
Postprandiyal Reaktif Hipoglisemi
Postprandial Reactive Hypoglycemia
Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2019.59455  Sayfa 

85.
Primer hiperparatiroidizmde intraoperatif yardimci yöntemler
Primer hiperparatiroidizmde intraoperatif yardimci yöntemler
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2019.93457  Sayfa 

LookUs & Online Makale