ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Idiopatik Lumbosakral Nöropati Sendromu: Olgu Sunumu [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-45143 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.45143

Idiopatik Lumbosakral Nöropati Sendromu: Olgu Sunumu

Aylin Ayyıldız, Beril Doğu, Selda Çiftci, Figen Yilmaz, Banu Kuran
Şişli Hamidiye Etfal EAH

Amaç: Idiopatik lumbosakral pleksit yada lumbosakral radikülopleksus nöropatisi; travma, kitle etkisi veya diabetik komplikasyonlar olmadan gözlenen lumbal ve/veya sakral pleksustan kaynaklanan sinir hasarı ile karakterize bir hastalıktır.
Olgu: Sağ kasık ağrısı ve sağ bacak kas gücü kaybı ile gelen 47 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Elektromiyografi ve magnetik rezonans nörografik görüntüleme ile L4 sinir kökünde nörit saptanmıştır. Altta yatan neden araştırılmış; lakin idiopatik sonucuna bağlanmıştır.
Sonuç: İdiopatik lumbosakral nöropati; şiddetli ağrı ve kas güçsüzlüğüne neden olan altta herhangi bir patolojinin rol oynamadığı bir lumbosakral pleksus hastalığıdır. Hastaların ani başlayan semptomlar nedeniyle acil opere edilmesinden kaçınılmalıdır. (SETB-2018-10-151)

Anahtar Kelimeler: femoral nöropati; nöritis; pelvik ağrı

Idiopathic Lumbosacral Neuropathy Syndrome: Case Report

Aylin Ayyıldız, Beril Doğu, Selda Çiftci, Figen Yilmaz, Banu Kuran
Şişli Hamidiye Etfal EAH

Idiopathic lumbosacral plexitis or lumbosacral radiculoplexus neuropathy; A disease characterized by nerve damage in lumbar and / or sacral plexus without trauma, mass effect or diabetic complications. A 47-year-old male patient with right groin pain and loss of right leg muscle strength is presented. Neuropathy was detected in the L4 nerve root by electromyography and magnetic resonance neurrographic imaging. The underlying cause was investigated; however, it is linked to the idiopathic outcome. Idiopathic lumbosacral neuropathy; It is a lumbosacral plexus disease in which no underlying pathology plays a role in causing severe pain and muscle weakness. Patients should be avoided urgently operation because of sudden onset symptoms.

Keywords: femoral neuropathy; neuritis; pelvic painSorumlu Yazar: Aylin Ayyıldız
LookUs & Online Makale