ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Mezenterik yerleşimli intestinal duplikasyon kisti [SETB]
SETB. 2010; 44(4): 171-173

Mezenterik yerleşimli intestinal duplikasyon kisti

Uygar Demir1, Tahir Atun1, Cemal Kaya1, Özgür Bostancı1, Banu Yılmaz Özgüven2, Mehmet Mihmanlı1
13. Genel Cerrahi Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Patoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Duplikasyon kistleri, tüm gastrointestinal traktusta yerleşebilen, konjenital anomalilerdir. Genellikle asemptomatiktirler ve rutin tetkikler sırasında insidental olarak saptanırlar. Kistik duplikasyonların nadiren kanama, invajinasyon, barsak obstrüksiyonu, volvulus, malignite gibi komplikasyonları görülebilir. Hastamız, karın ağrısı ile polikliniğimize başvurdu. Hastaya, ileri tetkik amacıyla yapılan radyolojik incelemeler sonucunda batın sol hipokondrial bölgeyi dolduran 8x10 cm kist saptandı. Ameliyatta kama şeklinde kısmi ince bağırsak rezeksiyonu ile beraber kist eksizyonu uygulandı. Piyesin histopatolojik incelenmesinde; intestinal duplikasyon kisti ile uyumlu olduğu görüldü. Olgu sunumunda, mezenterik yerleşimli kistlerin ayırımın yapılması ve literatür eşliğinde mezenterik yerleşimli intestinal duplikasyon kistlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duplikasyon, gastrointestinal, kist abstract

Intestinal duplication cyst located at mesenteria

Uygar Demir1, Tahir Atun1, Cemal Kaya1, Özgür Bostancı1, Banu Yılmaz Özgüven2, Mehmet Mihmanlı1
1Third Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Duplication cysts are conjenital abnormanilaties that can be place in all gastrointestinal tractus.They are usualy asemptomatic and may usualy established incidentaly during rutin examinations. They may rarely have complications like bleeding, invagination, obstruction, volvulus or malignancy. Our patient, came to our policlinics with abdominal pain. During radiological examinations, at left hipocondrial teritory 8x10 cm cyst was found. In the operation partial wedge resection to intestines with cyst exsicion was performed. Histopathologycal examination of the piece reported as intestinal duplication cyst. In this case report, our aim is to make the discrimination of mesenteric cysts and by the literature guide,
evaluation of the intestine duplication cysts.

Keywords: Dublication, gastrointestinal, cyst

Uygar Demir, Tahir Atun, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Banu Yılmaz Özgüven, Mehmet Mihmanlı. Intestinal duplication cyst located at mesenteria. SETB. 2010; 44(4): 171-173

Sorumlu Yazar: Tahir Atun, Türkiye
LookUs & Online Makale