ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-09794 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.09794

Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi

Ulaş Sözener1, Tevfik Eker2, Sadık Ersöz3
1Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Ankara
2Gazimağusa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Gazimağusa
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç
Bu çalışmada, merkezimizin kadaverik ve canlı vericili renal transplantasyon deneyiminin aktarılması amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem
Organ nakli merkezimizde Eylül 2009-Şubat 2015 tarihleri arasında 417 hastaya renal transplantasyon yapılmıştır.
Bulgular
Renal transplantasyon yapılan hastaların 231’i erkek, 186’si kadın idi. 417 transplantasyonun, 385’i canlı vericili, 32’si kadavradan gerçekleştirildi.
Sonuç
Merkezimizin renal transplatasyon deneyiminde morbidite ve mortalite oranları literatür ile uyumludur. (SETB-2018-04-068)

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Transplantasyon, Böbrek yetmezliği

Kidney Transplantation: Single Center Experience

Ulaş Sözener1, Tevfik Eker2, Sadık Ersöz3
1Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Ankara
2Gazimağusa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Gazimağusa
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Objective
The aim of this study is to present our cadaveric and living related donor kidney transplantation experience.
Methods
Between September 2009 to February 2015, renal transplantations were performed to 417 patients in our transplantation center.
Results
231 of the patients were male and 186 were female. To 385 patients living related and to 32 patients cadaveric renal transplantations were done.
Conclusion
The morbidity and mortality rates in our organ transplantation center, regarding renal transplantations, are consistent with the literature.

Keywords: Kidney transplantation, Transplantation, Kidney failureSorumlu Yazar: Ulaş Sözener, Türkiye
LookUs & Online Makale