ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Pediatrik Laparoskopide Teknik Sorunların Ameliyat Sürecine Etkisi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-74436 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.74436

Pediatrik Laparoskopide Teknik Sorunların Ameliyat Sürecine Etkisi

Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Laparoskopi ameliyatlarındaki teknik sorunların saptanarak, sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2012-2017 yılları arasında yapılan, 30 laparoskopik ameliyatta karşılaşılan teknik sorunlar geriye dönük incelendi.
BULGULAR: Laparoskopi ameliyatı yapılan 30 olguda yaşanan teknik sorunlar analiz edildi. Olgulara yapılan ameliyatlar; 6 splenektomi, 15 apendektomi, 1 hernioplasti, 2 over kist eksizyonu, 4 kolesistektomi, 1 karın içi testis araştırılması, 1 varikosel ameliyatı idi. On olguda enstrüman sorunu, 8 olguda insan hatası, 12 olguda cihaz sorunu, 2 olguda birden fazla sorun görüldü. Beş olguda açık ameliyata geçildi.
SONUÇ: Teknik sorunlar, ameliyat süresinin uzamasına açık ameliyata dönülmesine neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için kayıt altına alınması ve rapor edilerek koruyucu önlemlerin alınması gereklidir.


The Effect Of Technıcal Problems On The Operatıon Process In Pedıatrıc Laparoscopy

Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

OBJECTIVE: It was aimed to determine the technical problems in laparoscopic surgery and to evaluate the results.
MATERIAL AND METOD: The technical problems experienced in 30 cases during laparoscopic operations between 2011-2017 were studied in our clinic. Technical problems, duration of operation and convert to open surgery were recorded.
RESULTS:
The technical problems experienced in 30 cases undergoing laparoscopy were analyzed. Operations performed in cases; 6 splenectomy, 15 appendectomy, 1 hernioplasty, 2 over cyst excision, 4 cholecystectomy, 1 intraabdominal testis examination, 1 varicocele operation. Ten cases of instrument problem, 8 cases of human error, 12 cases of device problem, more than one for 2 cases, was detected. Five cases were converted to open surgery.
CONCLUSIONS: Technical problems cause the operation time to be prolonged and open operation. To solve these problems, it is necessary to register and report and take preventive measures.
Sorumlu Yazar: Mehmet Özgür Kuzdan
LookUs & Online Makale