ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-65487 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.65487

Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi

Serkan Kırık1, Olcay Güngör1, Yasemin Kırık2
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilimdalı, Kahramanmaraş
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş

Amaç: Streptokoksik enfeksiyonlarla ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklar (PANDAS) çocukluk çağının önemli bir nöropsikiyatrik bozukluğudur. Streptococcus pyogenes enfeksiyonu ile ilişkili tikler, obsesif kompulsif bozukluk ve korenin bir arada bulunması önemli olup Swedo ve ark.' nın 1998 yılında tanımlamasıyla bu durumun farkındalığı söz konusu olmuştur. Streptokok enfeksiyonlarının hangi mekanizmayla bu duruma yol açtıkları tam olarak bilinmese de streptokok enfeksiyonlarının tedavisiyle semptomarın şiddetinde azalma görülmesi dikkat çekmektedir.
Olgu-1: Sekiz yaş dokuz aylık kız hasta 2 yıldır devam eden, boğaz enfeksiyonu ile şiddeti artan göz kırpma, boğaz temizleme şeklinde tik bozukluğu ve sürekli el temizleme isteği şikayetleriyle tarafımıza başvurdu. Bununla beraber koreiform hareketleri mevcuttu ve fluoksetin tedavine yanıt vermemişti. Hasta PANDAS ön tanısıyla takip ve tedavi edildi. Streptokok tedavisi ve profilaksisi sonrası şikayetlerinde gerileme izlendi.
Olgu-2: Altı yaş dört aylık erkek hasta 2 yıldır okul başladıktan sonraki dönemde şiddeti artan, enfeksiyon dönemlerinde yazma ve ince motor becerilerinde belirgin gerilemeye sebep olan el ve vücut hareketleri ile başvurdu. Buna ek olarak ağız boğaz temizleme şeklinde vokal tikleri ve obsesif kompulsif bozulukla uyumlu şikayetleri mevcuttu. Boğaz kültüründe S. pyogenes üremesi sonrası tedavi verildi. Depo penisilin profilaksisi sonrası şikayetlerinde gerileme saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk, tik bozukluğu ve koreiform hareketleri nedeniyle takipli PANDAS tanısı alan iki hasta sunulmuştur. Özellikle enfeksiyon dönemleriyle ilişkili dalgalanma gözlenen nöropsikiyatrik bozukluğu bulunan çocuklarda PANDAS mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nöropsikiyatrik, PANDAS, Streptokok

Importance of Streptococci Infections in Childhoood Neuropsychiatric Disorders

Serkan Kırık1, Olcay Güngör1, Yasemin Kırık2
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilimdalı, Kahramanmaraş
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş

Objective: Paediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with Streptococci (PANDAS) is important neuropsychiatric disorder in childhood. Streptococcus pyogenes infection associated with tics, obsessive compulsive disorders and chorea co-occurrence is important. In addition Swedo et al. have been made awareness of this situation since 1998. How streptococcal infections lead to this condition is not clear, but the severity of symptoms is reduced by the treatment of streptococcal infections is important.
Case-1: Eight-year- nine-month-old girl presented with complaints of a 2-year history of upper rspirotary tract infections and increased severity of blinking of eyes, throat cleaning, tic disorder and obsession of hand cleaning. In addition, choreiform movements were present and fluoxetine did not improve the syptoms. The patient was followed-up and treated with PANDAS pre-diagnosis. Streptococcus treatment and prophylaxis decreased her complaints.
Case-2: A six-year-four months old boy, admitted with abnormal hand and body movements, which increased severity after the school period, and causing deteriorated fine motor skills during infectious periods from 2 years. In addition, there were complaints with vocal tics and obsessive compulsive disorder in the form of throat cleaning. Treatment of S. pyogenes, which was performed in throat culture. After the penicillin prophylaxis, the complaints were decreased.
Conclusion: In his study, two patients were presented with choreiform movements, obsessive compulsive disorder and tic disorder due to follow-up PANDAS diagnosis. PANDAS should be considered in children with neuropsychiatric disorders, especially symptoms associated with infection periods.

Keywords: Neuropsychiatric, PANDAS, StreptococciSorumlu Yazar: Serkan Kırık
LookUs & Online Makale