ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Primeri Belli Olmayan Malign Melanom Hastalarına Yaklaşım [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-52333 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.52333

Primeri Belli Olmayan Malign Melanom Hastalarına Yaklaşım

Selami Serhat Sirvan1, Hikmet İhsan Eren2, Sevgi Kurt Yazar3, Ali Can Gunenc1, Ayşin Karasoy Yeşilada1, Fatih Irmak1, Deniz Tuncel4
1Health Sciences University Sisli Etfal Training and Research Hospital Plastic Reconstructive Surgery.
2Hatay State Hospital Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.
3Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital.
4Sisli Etfal Training and Research Hospital Pathology Department.

Amaç: Malign melanom tm cilt kanserlerin %3'ünü oluşturmasına rağmen, cilt kanserleri ölümlerinin %75'ini oluşturmaktadır. Bizim çalışmamızda, tüm olgular kliniğimizde tanı konulup tedavisi yapılmıştır ve primeri belli olmayan malign melanom olguları detaylı olarak değerlendirilip bir tedavisi yapılmıştır.
Yöntem: Ocak 1991 ve Nisan 2017 tarihleri arasında retrospektif olarak primeri belli olmayan malign melanom olguları değerlendirilmeye alınmıştır. Bu hastalar yaş, cinsiyet, tümör tipi, Breslow değerleri, metastazları ve tedavileri açısından değerlendirilmiştir. Tüm malign melanom hastlarımızdan 4 vakada primeri belli olmayan malign melanom tanısı konulmuştur.
Bulgular: Ocak 1991 ve 2017 Nisan tarihleri arasında 173 malign melanom hastasının tanısı ve tedavisi kliniğimizde yapılmıştır. Malign melanom subtipi olarak hastlarımızda, 45 nodüler tip, 43 akral lentiginöz tip, 63 yüzeyel yayılan tip,15 lentigo malign melanom tip, 7 subungual tip belirlenmiş, 10 hastamızda subtip belirlenememiştir.
Sonuç: İdeal malign melanom tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirmekte olup, plastik cerrahi temel rol üstlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Melanom, Deri kanserleri, metastaz

Approach to Patients with Malignant Melanoma of Unknown Primary Origin

Selami Serhat Sirvan1, Hikmet İhsan Eren2, Sevgi Kurt Yazar3, Ali Can Gunenc1, Ayşin Karasoy Yeşilada1, Fatih Irmak1, Deniz Tuncel4
1Health Sciences University Sisli Etfal Training and Research Hospital Plastic Reconstructive Surgery.
2Hatay State Hospital Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.
3Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital.
4Sisli Etfal Training and Research Hospital Pathology Department.

Introduction: Although, malignant melanoma accounts for 3% of skin cancers, it is responsible for 75% of deaths associated with skin cancer. In our study, all melanoma cases diagnosed and treated at our clinic were reviewed retrospectively, and the cases of unknown primary origin among them were examined in detail in terms of diagnosis and treatment.
Material and Method: The malignant melanoma patients treated at the inpatient services of our clinic in the period between January 1991 and April 2017 were screened in the records retrospectively. These patients were evaluated for age, sex, tumor type, Breslow, metastasis, and treatment. Among these patients, 4 cases of unknown primary origin were examined in detail.
Results: During the period between January 1991 and April 2017, 173 patients received inpatient care at our clinic due to malignant melanoma. As regards to the melanoma subtypes, nodular type in 45 patients, acral lentiginous type in 43 patients, superficial spreading type in 63 patients, lentigo maligna melanoma in 15 patients, subungual type in 7 patients, and either unidentified melanoma or other subtypes in 10 patients were identified.
Conclusion: The ideal treatment of a melanoma patient is multidisciplinary, with plastic surgery having a central role.

Keywords: Melanoma, Skin cancer, MetastasisSorumlu Yazar: Selami Serhat Sirvan
LookUs & Online Makale