ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Parsiyel pars plana vitrektominin iki olguda etkinliği: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) çıkarılması [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-47123 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.47123

Parsiyel pars plana vitrektominin iki olguda etkinliği: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) çıkarılması

Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) nedenleriyle parsiyel pars plana vitrektomi (PPV) iki olguyu sunmak.
Birinci olgu otuz yaşında erkek hastanın sağ gözüne GİYC nedeniyle ve ikinici olgu ise 37 yaşında bayan hasta sol gözde künt travma nedeniyle vitreus içine düşen göz içi lensin çıkarılması için parsiyel PPV yapıldı. Parsiyel PPV ile GİYC ve vitreustaki GİL etkili bir şekilde ve komplikasyonsuz çıkarıldı.
Sonuç: Parsiyel (veya minimal) PPV ile göz için çok sayıda faydası olan vitreus dokusunun büyük kısmı yerinde bırakılarak retina dekolmanı ve katarakt gelişimi gibi komplikasyonların oranında düşme sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: göz içi yabancı cisim, minimal, parsiyel pars plana vitrektomi, vitreus içine düşmüş göz içi lensi

Effect of partial pars plana vitrectomy in 2 cases: Removal of intraocular foreign body and dropped intraocular lens into vitreous

Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aim: To present effect of partial pars plana vitrectomy (PPV) in two cases thats due to intraocular foreign body (IOL) and intraocular lens (IOL) that has dropped into the intravitreal area.
One of cases is a 30-year-old male due to intraocular foreign body (IOFB) in the right eye and second case a 34-year-old female patient with her intraocular lens (IOL) was dropped into vitreous after trauma. In cases IOFB and IOL was extracted from vitreous performed by partial PPV without complication.
Conclusion: Partial PPV was effective despeite without complet vitrectomy. The minimal/partial vitrectomy approach, most of the vitreous tissues was left in place. We believe that this approach will reduce the rate of complications such as cataract and retinal detachment.

Keywords: dislocated intra occular lens, intraocular foreign body, minimal, partial, pars plana vitrectomySorumlu Yazar: Mehmet Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale