ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Üst Ekstremite Yaralanması Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Yaşananların Retrospektif Analizi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-26790 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.26790

Üst Ekstremite Yaralanması Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Yaşananların Retrospektif Analizi

Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim
Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Plastik Cerrahi kliniği.

Amaç: Çalışmada üst ekstremite yaralanması sebebiyle Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde yatarak takip edilen hastaların demografik özellikleri, etiyolojik faktörleri, tıbbi tanıları retrospektif olarak incelenerek bu hastaların ameliyat sonrası ilk 24 saatte içinde yaşadığı sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: XXX Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğine üst ekstremite yaralanması nedeniyle başvuran 82 hasta çalışmaya alınmıştır. Bu hastalar operasyon sonrası ilk 24 saat içinde ağrı, bulantı, kusma, kanama, ajitasyon varlığı, ödem, üst ekstremite immobilizasyonu gerekliliği, dolaşım problemleri şikayetleri açısından retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların etiyolojik faktörleri incelendiğinde; 54 hastanın kesici ve delici alet ile, 10 hastanın cama yumruk atma nedeniyle, 15 hastanın iş kazası sonucu, 2 hastanın trafik kazası sonucu ve 1 hastanın da darp nedeniyle yaralandığı tespit edilmiştir.
Hastaların operasyon sonrası yaşadığı sorunlar arasında, hastada %45 oranda (n=36) ağrı, %7 oranında bulantı ve kusma(n=5), %14 oranında yara yerinden pansumanı kirletecek tarzda kanamalarının olduğu (n=11) ve bütün hastaların üst ekstremitede immobilizasyonu sağlamak amacıyla alçı atel uygulandığı, ödemi önlemek amacıyla kol elevasyonu yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca ilk 24 saatte %2 oranında ödem,%16 oranında aşırı ağrıya bağlı ajitasyon, %8 oranında da ciltte ya da uzuvda dolaşım problemi yaşadıkları saptanmıştır.
Sonuç olarak: Hastaların yaralanma tiplerini ve postoperatif yaşadıkları sorunları kategorize etmek üst ekstremite yaralanmaları sonrası oluşabilecek postoperatif değişikliklerin kolay ve doğru yönetilmesini sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, postoperatif; kas-iskelet ağrısı

The Retrospective Analysis And The Demographics Of Upper Extremity Injury Patients And Their Problems In The Fırst 24 Hours After Operation

Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim
Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Plastik Cerrahi kliniği.

Introduction: In this study, we analyzed patients with upper extremity injuries in terms of patient demographics, injury type and etiological factors and the most common problems encountered during the first 24 hours are noted retrospective analysis.
Methods: In this study, a total of 82 patients who have presented to the emergency plastic surgery clinic in XXX Research and Training Hospital, postoperatively these patients were checked after surgery for first 24 hours with regards to pain, nausea and vomiting, edema, agitation, arm immobilization arm and vascular patency.
Results: Among etiological factors, 54 patients were sharp-object trauma, 10 patients punching a hard object, 15 patients work hazard, 2 patients traffic accident, 1 patient from fight. When analyzed postoperatively these patients 45% patients, in 7% nausea and vomiting and 14% bleeding was observed. Plaster was placed in 100% of the patients in order and thear arms are elevatel to reduce edema. During the first 4 hours, in 2% of the patients edema was seen, 16% agitation, 8%vascular problems.
Conclusion: When the type of injury is subcategorized to injuries of several compartments (nerve, tendon, muscle, artery, vein) the early postoperative challanges are more easily and correctly handled.

Keywords: Pain, Postoperative; Musculoskeletal PainSorumlu Yazar: Kamuran Zeynep Sevim, Türkiye
LookUs & Online Makale