ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Colors of Skin, Eye and Hair and Undulation of Hair in Turkish People [SETB]
SETB. 1995; 29(3): 14-19

Colors of Skin, Eye and Hair and Undulation of Hair in Turkish People

Leyla Ertenü, Ilknur Altunay, Adem Köşlü
Şişli Etfal Hastanesi Cildiye Kliniği

OBJECTIVE: Undulation of hair and colors of skin, eye and hair make different combinations in every person. This reflects to society as a general feature. Because there are very few reviews about these parameters in Turkish people, we designed this study.
STUDY DESIGN: 500 persons from two sexes, above the age of l 5 were included.
CONCLUSION: Our results show 74% ol the population had brown and black hair, 40% had dark skin, 90.8% had brown eye color, 60% had straight hair and 37% had undulated hair.

Keywords: Skin color, eye color, hair color, undulation of hair.

Türk Toplumunda Cilt, Göz, Saç Rengi ve Ondulasyonu

Leyla Ertenü, Ilknur Altunay, Adem Köşlü
Şişli Etfal Hastanesi Cildiye Kliniği

AMAÇ: Cilt, göz, saç rengi ve ondulasyonu her bireyde farklı kombinasyon oluştururken, bireylerden oluşan topluma da genel bir özellik yansımaktadır. Türk toplumunda bu parametreleri ortaya koyan çalışmaların azlığı nedeniyle bu araştırmayı planladık.
MATERYAL-METOD: Her iki cinsi de içeren 15 yaşın üzerindeki 500 birey araştırıldı.
BULGULAR VE SONUÇ: Popülasyonun %74’ünün kahverengi ve siyah saç rengi, %40 ile en çok buğday ten ve %90.8 ile en çok kahverengi göz rengi; saç ondulasyonu olarak ise en çok %60 ile düz saç, %37 ile de dalgalı saç özelliğini gösterdiğini belirledik.

Anahtar Kelimeler: Saç, rengi, göz rengi, cilt rengi, saç ondulasyonu.

Leyla Ertenü, Ilknur Altunay, Adem Köşlü. Colors of Skin, Eye and Hair and Undulation of Hair in Turkish People. SETB. 1995; 29(3): 14-19

Corresponding Author: Leyla Ertenü, Türkiye
LookUs & Online Makale