Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Riedel tiroiditi: Tanı ve tedavide karşılaşılan güçlükler

Ozlem Unsal, Meltem Akpinar, Pinar Akova, Muveddet Banu Yilmaz Ozguven, Berna Uslu Coskun

Amaç: Tiroid bezinin nadir görülen bir hastalığı olan Riedel tiroiditi tanısı konulan bir olgunun tanı ve tedavi seyri sırasında karşılaşılan güçlüklerin tartışılması amaçlandı.

Olgu: Boyunda orta hatta ağrısız, sert kitle ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran 43 yaşında kadın hastaya yapılan radyolojik görüntülemeler, ince iğne aspirasyon biyopsisi, tru-cut biyopsi ve açık biyopsiler ile tanı konuldu. Hastalığın yaygın ekstratiroidal yayılımı nedeniyle cerrahi tedavi planlanmadı. Trakeal kompresyon nedeniyle trakeotomi açılan hastaya, literatürde bildirilmiş medikal tedavi protokolleri incelenerek, sistemik steroid tedavisi başlanmasına karar verildi. Takiplerinde tiroid kitlesi boyutlarında belirgin regresyon izlendi.

Sonuçlar: Riedel tiroiditi tanısı histopatolojik bulguların yanısıra, radyolojik ve fizik muayene bulguları eşliğinde konulmaktadır. Tanıda öncelikle, hastalıktan şüphelenilmesi ve tiroidin habis hastalıklarının dışlanması önemlidir. Cerrahi tedavi, bası semptomları dışında, yüksek morbidite olasılığı nedeniyle önerilmezken standart bir medikal tedavi protokolü de bulunmamaktadır. Bu nedenle olgu bazlı tedavi seçimlerinin bildirilmesi ve tartışılması yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Riedel, tiroidit, tiroid bezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni