Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu

Ahmet Gurdal, Fusun Helvaci, Mutlu Cagan Sumerkan, Sukru Cetin, Kadriye Kilickesmez

Amaç: Kardiyak troponinler miyokard infarktüsünün tanı ve risk değerlendirilmesinde standart belirteçler olarak kabul edilmiştir. Ancak kardiyak troponinler akut koroner sendrom dışı nedenle başvuran bazı hastalarda da yüksek bulunmaktadır. Burada nadir görülen bir kardiyak dışı troponin yüksekliği akut kolesistit vakası sunulmuştur.

Olgu: Acil servise epigastrik bölgede ağrı ile başvuran 56 yaşında bayan hastanın yapılan batın ultrasonografide akut kolesistit lehine bulgular izlendi. Koroner arter hastalığı açısından risk faktörleri olan hastanın elektrokardiyografi bulguları normal olmakla birlikte bakılan troponin pozitif saptandı. Akut koroner sendrom ekarte edilemeyen hastanın yapılan koroner anjiyografisinde koroner arterleri normal saptandı ve hastadaki troponin yüksekliği akut kolesistite bağlandı.

Sonuç: Troponin yüksekliği akut koroner sendromlarda bir belirteç olarak kullanılsa da, akut koroner sendrom dışı nedenle başvuran bazı hastalarda da yüksek bulunmaktadır. Bu durum yanlış tanılara ve gereksiz girişimlere yol açabilmektedir. Sonuç olarak benzer semptomları olan (epigastrik bölgede ağrı), elektrokardiyografide değişiklikleri olan ve troponin yüksekliği olan hastalarda akut kolesistit tanısı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, akut koroner sendrom, troponin

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni