Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

14 - Bir sırt ağrısı sebebi olarak elastofibroma dorsi: Olgu sunumu

Bahadır Elitez, Ayhan Aşkın, Fethi İsnaç, Ümit Seçil Demirdal, Ece Güvendi

Amaç: Elastofibroma dorsi (EFD) nadir görülen iyi huylu bir psödotümördür. Tipik olarak subskapular bölgede lokalizedir. Genellikle asemptomatik olduğu halde, subskapular bölgede şişkinlik, sırt ağrısı ve omuz hareketiyle meydana gelen ses semptomlarıyla da başlayabilir. Bu olgu sunumunda bilateral elastofibroma dorsi tanısı olan bir kadın hasta sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 69 yaşında kadın hasta polikliniğimize sırt ağrısı ile başvurdu. Şikayetleri 15 ay önce başlamıştı. Yapılan bilgisayarlı tomografi tetkiki sonrası bilateral subskapular bölgede sınırları net olmayan kitle tespit edildi. Bu kitleler EFD ile uyumlu bulundu. Hasta cerrahi operasyona rıza göstermediği için konservatif tedavi uygulandı.

Sonuç: Klinik pratikte tanı dikkatli bir fizik muayene ile konulabilir ve hastaların şikayetleri medikal tedavi veya fizik tedavi modaliteleri ile tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sırt ağrısı, elastofibroma, fizyoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni