Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Anahtar-kilit paternli fleplerle yeni bir umblikoplasti tekniği

Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Selami Serhat Şirvan, Alper Mete Uğurlu, Semra Karşıdağ

Amaç: Göbek deliği karın ön duvarının önemli bir parçasıdır. Abdominoplasti ameliyatlarında göbek deliğinin boyutu, pozisyonu, derinliği, ve şekli en az nedbenin yeri kadar önemlidir. Estetik olarak güzel göbek deliği elde etmek için birçok teknik tarif edilmiş olsa da, cerrahlar sıklıkla nedbenin görünmesi ve çekilme yapması gibi birçok problemle karşılaşmaktadır. Biz bu çalışmada bu tarz sorunları engellerken estetik göbek deliği kriterlerini karşılayan yeni bir umblicoplasti tekniğini sunduk.

Gereç ve Yöntem: 2011 ve 2014 yılları arasında, 18 kadın hastanın sonuçları incelendi. Hastalara abdominoplasti ve aynı seansta umblikoplasti yapıldı. Abdominoplasti sırasında, göbek deliği karın ön duvarından üç kollu yıldız şeklinde ayrıldı. Göbek deliği karın ön duvarında yeni yerine çıkartılırken ise Y şekilli bir insizyon kullanıldı. Hastalar yeni göbek deliklerinin şeklini, derinliğini, yerini ve izlerini değerlendirmek açısından sorgulandılar.

Bulgular: Ortalama takip süresi 20 aydır. Hipertrofik nedbe gibi herhangi bir göbek deliğine bağlı bir komplikasyon gözlenmedi. Hastaların %80’i sonuçlardan memnuniyet durumuna 10 üzerinden 8 puan verdiler.

Sonuç: Tanımlanan teknikte, göbek deliği küçük, sığ ve ovaldi. Nedbe daha az görünürdü. Nedbe çekilmesi, göbek deliğinin daralması gibi sık görünen problemler bizim güvenli tekniğimizde daha az görünmekteydi.

Anahtar Kelimeler: Abdominoplasti, doğal göbek, umblikoplasti

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni