Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Travmatik kalça çıkığı olgularının orta dönem sonuçları

Yavuz Arıkan, Raffi Armağan, Osman Tuğrul Eren, Hasan Basri Sezer, Cem Sever, Ünal Kuzgun

Amaç: Travmatik kalça çıkığı kalça eklem bütünlüğünün ve dolaşımının bozulduğu acil bir durumdur. Bu çalışmada travmatik kalça çıkığının orta dönem sonuçları bildirilmiştir.

Yöntem: 1995-2006 yılları arasında kliniğimize başvuran 45 travmatik kalça çıkığı olgusunun 18’ine ulaşılarak artroz, avasküler nekroz ve siyatik sinir lezyonu varlığı, radyografi ve klinik muayene bulguları ile değerlendirildi.

Bulgular: Olguların takip süresi dağılımı 12-126 ay olarak saptandı. Olguların 13’ü erkek 5’i kadındı. Thompson Ebstein sınıflandırılmasına göre 2 olgu tip 1, 6 olgu tip 2, 4 olgu tip 3, 4 olgu tip 4 olarak sınıflandırıldı. Olguların hepsi kapalı olarak ilk 6 saat içerisinde genel anestezi altında redükte edildi. Olgulara 1,5 ay boyunca iskelet traksiyonu yapıldı ve toplam 3 ay yük verilmedi. Redüksiyon sonrası stabil olmayan 3 olguya mevcut asetabulum kırığı için osteosentez yapıldı.

Tartışma ve Sonuç: Travmatik kalça çıkığı yüksek enerjili bir yaralanmadır. Genellikle genç hastalarda, ek yaralanmalarla birlikte gözlenir. Olgularımız sınırlı sayıda olmasına rağmen artroz gelişen 3 olgunun Thompson Ebstein’e göre 2’sinin tip 4 (%50), 1’nin tip 3 (%25) olması travmanın enerjisiyle artroz riski arasında doğru orantılı bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Travmatik kalça çıkığı, artroz, avasküler nekroz, sinir lezyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni