Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Tiroidin foliküler karsinom ve adenomlarının ayırımında galektin-3 ve CD44v6 ekspresyonunun rolü

Taner Daş, Nimet Karadayı, Dilek Yavuzer, Cumhur Selçuk Topal

Amaç: Foliküler karsinom ve adenomların ayrımında galektin-3 ve CD44v6 ekspresyonu birçok çalışmada sitolojik preperatlarda preoperatif olarak incelenmiş ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada tiroid foliküler karsinom ve adenomlarının ayırımında galektin-3 ve CD44v6 ekspresyonunun patolojik tanıya yardımcı olup olamayacağı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniğinde 1992-2002 yılları arasında ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalında 2001 yılına ait olgular olmak üzere toplam 60 adet foliküler adenom ve karsinom olgusu incelenmiştir. Bunların 20’si foliküler karsinom, 40 tanesi foliküler adenom olgusudur. Bu olguların galektin-3 ve CD44v6 ekspresyonu immunohistokimyasal olarak incelenmiştir. Her olgudan kapsüle bitişik alanlardan alınan kesitlere galektin-3 ve CD44v6 antikorları için HRP-AEC yöntemiyle immunohistokimyasal boyama uygulandı ve kesitler ışık mikroskobunda boyanma yok (-), fokal zayıf boyanma (+), orta yoğunlukta boyanma (++), kuvvetli boyanma (+++) olarak değerlendirildi.

Bulgular: Immunohistokimyasal inceleme sonucunda foliküler karsinom ve adenom olgularının ayırımında galektin-3 ekspresyonunun anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). CD44v6 ekspresyonu açısından yapılan immunohistokimyasal incelemede foliküler karsinom ve adenom olgularının ayırımında bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Tiroidin foliküler karsinom ve adenomlarının ayırımında galektin-3’ün tanıyı destekleyici potansiyel bir antikor olduğu, CD44v6’nın ise bu ayırımda bir önemi olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: CD44v6, foliküler adenom, foliküler karsinom, galektin-3, tiroid bezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni