Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - İstanbul’da yenidoğan yoğun bakım üniteleri (2014-2015)

Sinan Uslu, Asli Yuksel, Aysegul Uslu, Bekir Turan, Ali Bulbul, Memet Taskin Egici, Selami Albayrak, Guven Bektemur

Amaç: Çalışma İstanbul ilinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin (YYBÜ) 2014 ve 2015 yıllarındaki mevcut durumu ve değişikliklerini ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüklerinin YYBܒlere ait 2014 ve 2015 yılı güncel verileri eşliğinde gerçekleştirildi.

Bulgular: İstanbul’da toplam yenidoğan yatak sayısı 2014 yılı itibarı ile 1870 [1.düzey:290 (%15,5), 2. düzey: 555 (%29,7), 3.düzey: 1025 (%54,8)] iken bu sayı 2015 yılında %21,2’lik bir artış ile 2268’e [1.düzey: 365 (%16,1), 2. düzey: 685 (%30,2), 3.düzey: 1228 (%53,7)] yükselmiştir. Bu yatakların yaklaşık %27’si kamuya ait sağlık kuruluşlarında yer almaktadır ve ancak %40’ında neonatolog mevcuttur. Hastaların yarısından fazlası 3. düzey yataklarda tedavi görmüştür. İstanbul’da bir yılda doğan bebeklerin 2014 yılında %18,2’sinin 2015 yılında ise %16,1’inin yatarak tedavi aldığı ve bu yenidoğanların da yaklaşık yarısının (2014 yılında %47,8, 2015 yılında %45,3) 3. düzey yataklarda izlendiği dikkati çekmektedir.

Sonuç: İstanbul’da yenidoğan yatağı ve neonatoloji uzmanı sayısı son 1 yılda ciddi oranda (%21,2) artmıştır. Fakat uluslararası düzeyde ele alındığında yenidoğan uzmanı sayısının yetersiz, çalışma düzeninin ve yatak sayılarının dağılımının bozuk olduğu saptanmıştır. Perinatal bakımın bölgeselleştirme çalışmaları acilen başlanmalıdır. Yenidoğan hizmet sunumunun akılcı koşullarda tüm paydaşların katılımı ile değerlendirilerek temel sağlık politikalarında acil eylem planı olarak ele alınması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, yoğun bakım, İstanbul

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni