Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Lateral mini insizyon tekniği ile açık minimal invaziv tiroid lobektomi: İlk deneyimlerimiz

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez

Amaç: Değişik tekniklerle uygulanan minimal invaziv tiroid cerrahisi ile ilgili çalışmalar giderek artmaktadır. Bu çalışmada mini insizyonla lateral yaklaşımla tiroid lobektomi uyguladığımız olgulardaki ilk deneyimlerimizi değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Temmuz 2006- Mart 2007 tarihleri arasında minimal invaziv tiroid cerrahisi uygulanan hastaların verileri değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, cerrahi endikasyonları, nodül çapı, patoloji ve komplikasyonları içeren bilgiler prospektif olarak toplandı. Tiroid lobektomi krikotiroid kartilajın 1-1,5 cm altından, stenokleidomastoid kas medial kenarından yapılan 2,5-3 cm’lik transvers cilt insizyonu ile yapıldı. Tiroid lojuna sternokleidomastoid kası ve strep kasları laterali arasındaki plandan yapılan diseksiyonla ulaşıldı.

Bulgular: Toplam 10 hastaya (9K, İE) hastaya mini insizyonla lateral yaklaşımla tiroid lobektomi uygulandı. Ortalama nodül çapı 20,8 (5-40) mm, çıkarılan tiroid loblarının maksimum uzunluk ortalaması 54,3 (25-100) mm idi. Ameliyat sonu insizyon uzunlukları ortalama 26,4 mm (25-30) idi. Postoperatif bir hastada ekartasyona sekonder insizyondaki gerilmeye bağlı insizyonda ödem ve maserasyon oldu. Diğer hastalarda komplikasyon gelişmedi.

Sonuçlar: Minimal invasiv tiroid cerrahisi seçilmiş vakalarda açık tiroid cerrahisine uygulanabilir, güvenli bir alternatiftir.

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, minimal invaziv tiroidektomi, lateral yaklaşım

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni