Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyon olgularında topikal latanoprostun retrobulber kan akımı üzerine etkisi

Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Fatma Koca, Burcu Dirim, Alper Özel, Muzaffer Başak

Amaç: Primer açık açılı glokom (PAAG) ,normotansif glokom (NTG) veya oküler hipertansiyon (OH) tanısı alan hastalarda %0. 005 topikal latanoprost‘un retrobulber kan akımı üzerindeki etkisini araştırmak.

Gereç ve yöntem: PAAG, NTG veya OH tanısı konan 20 hastanın 34 gözünde tedavi amacıyla Latanoprost % 0,005 (Xalatan) başlandı. Tüm hastalarda tedaviye başlamadan önce ve tedavi sonrası üçüncü ayda oftalmik arter (OA), santral retinal arter (SRA), posterior siliyer artere (PSA) ait renkli Doppler ultrasonografi yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası üçüncü ayda Goldman applanasyoıı tonometresi ile göz içi basınç (GİB) ölçümleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların hepsinde üçüncü ayın sonunda GİB anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0 05). Latanoprost tedavisiyle retrobulber damarlardaki kan akım hızlarında anlamlı tek değişiklik posterior silyer arter end diastolik hızındaki artış olarak gözlendi (p<0 05). Latanoprost tedavisi sonrası 3. ayda ölçülen diğer kan akını hızı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık bulunmadı.

Sonuç: Latanoprostun 3 aylık dönem sonunda GİB’i anlamlı olarak düşürdüğü, istenmeyen retrobulber hemodinamik değişiklikler oluşturmadığı ve posterior silyer arterin end diastolik hızında artış sağladığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Latanoprost, Retrobulber kan akımı Primer açık açılı glokom, Oküler hipertansiyon, Normotansif glokom, Renkli Doppler Ultrasonografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni