Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda sevofluran anestezisi altında remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Mehrican Ergen, Sibel Oba, Özgür Özbağrıaçık, İnci Paksoy, Levent Şahin, Mustafa Tuygun

Amaç: Bu çalışmada kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, kolesistektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubundan 35 olgu üzerinde yapılmıştır. Randomize ve körleme olarak iki gruba ayrılan olgulara aynı genel anestezi verildi. Grup F’ye (n-18) lmcg/kg fentanil verildi ve tahmini cerrahi bitiş süresinden 20 dakika önceye kadar İmcglkglh infüzyon yapıldı. Grup R’ye (n=17) İmcglkg remifentanil verildi ve cilt sütürüne kadar 0,25İmeg/kg/min infüzyon yapıldı. 4 ölçüm zamanında (1.anestezi indüksiyonundan hemen önce, 2. cerrahi insizyondan önce, 3. insizyondan 10 dakika sonra, 4. ekstübasyondan 20 dakika sonra), OAB, KTA, kortizol, insülin, glikoz, ACTH ve GH değerleri kaydedildi.

Bulgular: Grup R’de 2. ve 3. ölçüm zamanlarında OAB, KTA grup F’ye göre anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Kortizol değeri Grup R’de 2. ve 3. ölçüm zamanlarında başlangıç değerlerine göre ileri derecede anlamlı düşük bulundu (p<0.001). Her iki grup arasında insülin, glikoz, ACTH ve GH değerleri açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Remifentanil, cerrahi sırasında fentanilden daha iyi hemodinamik stabilité sağlamıştır. Her iki grupta da cerrahiye stres yanıtta benzer etkiler görülmüş, stres cevap köreltilememiştir

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, remifentanil, fentanil, cerrahiye stres yanıt

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni