Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Lomber ponksiyon konusunda annelerin tutum ve endişeleri

Metin Uysalol, Ahmet İncioğlu, Mehmet Taşdemir, Ezgi Paslı, Tülay Olgun

Amaç: Lomber ponksiyon (LP) Beyin içindeki boşluklarda ve omurilik çevresinde dolaşan sıvının incelenebilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Çeşitli hastalıkların (enfeksiyon, kanama, tümör... vb) belirtilerini görebilmek, kafa içi basıncını ölçebilmek veya tedavi uygulayabilmek amacıyla LP yapılması gerekebilir. İnvazifbir işlem olduğu için ebeveynlerin işlem hakkında bir takım çekinceleri vardır. Ebeveynlerin LP hakkındaki şüphe ve endişelerini değerlendirmek, bunların sebeplerini araştırmak ve çözüm üretmek amaçlı bir çalışma yürüttük.

Gereç ve Yöntem: Ailelerin işlem hakkındaki bilgi ve çekincelerini değerlendirmeyi amaçlayan bir soru formu hazırlanmış ve çeşitli sebeplerle LP endikasyonu konulan 90 hastanın ebeveynlerine, doktor tarafından uygulanmıştır. Form LP endikasyonunu, ebeveynlerin sosyokültürel ve demografik verilerini, işleme ilk tepkilerini ve doktorla yapılan görüşmeden sonraki düşüncelerini içermektedir. Toplanan verilerle ilgili tablolar oluşturulmuş ve sonuçlar SPSS 11.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: LP endikasyonlarının çoğu merkezi sinir sistemi enfeksiyonu (%54.4) ve sebebi bilinmeyen ateşti (%22.2). Ebeveynlerin %51.1’i LP işlemini hemen onayladılar. %46.6’sı ilk başta reddetmesine rağmen doktor görüşmesi sonrası ikna oldular. Felç en sık korku nedeni idi.

Sonuçlar: Ebeveynler LP işlemini ilk bakışta reddetmektedirler; bu da merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, intrakraniyal kanama gibi hayatı tehdit eden enfeksiyonların tanısını güçleştiren ciddi bir durumdur. Ciddi hastalıkların tanısının gecikmemesi için toplum ve aileler işlem konusunda bilinçlendirilmelidir

Anahtar Kelimeler: Lomber ponksiyon, ebeveynler, endişe

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni