Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nin hasta çekim alanının belirlenmesi

Mehtap Çalış, Orhan Kizilkaya, Berrin Yalçın, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: Kanser başlıca ölüm nedeni olması ve medikososyal problemleri açısından; kanser istatistiğinin üzerinde önemle durulmasına yol açmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği‘ne başvuran hastaları ikamet yerleri, cins, yaş, tanıları ve sosyal güvencelerine göre retrospektif inceleyerek hastanemizin çekim alanını (catchment area) belirleyip; ülkemizin kanser istatistiklerine katkıda bulunmayı amaçladık.

Bulgular: Kliniğimize 17.09.1984-24.10.2001 tarihleri arasında 20.467 hasta başvurmuştur. Kadın/erkek oranı:0.59’dur. En sık görülen yaş grubu 61-70’dir. En fazla hastanın geldiği ilk 3 il İstanbul (n=2307,%15.7), Kastamonu (n=670,%4.5) ve Sivas (n=654,%4.4)’tır.

Sonuçlar: 1984 yılından itibaren imkanların artışı, kliniğin tanınması, radyoterapi ekipmanları, cihaz niteliklerinde ve sayısında artış, multidisipliner çalışmanın artması nedeniyle hasta sayısında artış meydana gelmiştir. Hastanemizin devlet hastanesi olması, tüm sosyal güvence kurumlarına bağlı kanser hastalarına cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin tümünü ücretsiz uygulayabilmesi diğer en büyük etkenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çekim alanı, kanser, Şişli Etfal Hastanesi,İstanbul

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni