Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Dermatoloji polikliniğinde takip edilen cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkların sıklığı ve demografik özellikler

Gonca Gökdemir, Aslı Küçükünal, Adem Köşlü

Giriş: Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar (CİBH) gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık ve ekonomik problem oluşturmaktadır. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan son çalışmalarda CİBH’ın sıklığında artış olduğu bildirilmektedir. Ancak ülkemizde bu hastalıkların sıklığına dair az sayıda çalışma bulunmaktadır.

Amaç: Dermatoloji polikliniğine başvuran ve CİBH tanısı alan hastaların sıklığı ve bu hastalara ait demografik özelliklerin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Çalışmaya Eylül 2005- Eylül 2006 tarihleri arasında CİBH tanısı alan toplam 172 hasta (124 erkek, 48 kadın) alındı. Hastaların demografik özellikleri, hastalıkları ile ilgili bilgiler, başka bir cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı ve kullandığı korunma yöntemi bir anket formuna kaydedildi.

Bulgular: Demografik özellikler değerlendirildiğinde erkek ve kadın hastalar arasında medeni durum, eğitim durumu ve korunma yöntemi kullanım açısında istatistiksel açıdan bir fark yoktu. Kondiloma aküminata (%69,7) en sık görülen hastalıktı. Molluskum kontagiozum 32 hastada (%18.6), sifiliz 24 hastada (%13.9), vulvovaginal kandidiazis 6 hastada (%3.4) ve genital herpes 4 hastada (%2.3) saptandı. Toplam 12 hastada (%6,9) birden fazla cinsel ilişki ile bulaşan hastalık sap¬tandı.

Sonuç: Bir yıllık yaptığımız bu çalışmada poliklinik hastalarımızda CİBH sıklığı %0,71 olarak saptandı. Ülkemizde bu grup hastalıkların sıklığına ait verilerin elde edilmesi için büyük gruplarda çok merkezli ve multidisipliner araştırmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, kondiloma aküminata, korunma yöntemleri.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni