Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Allerjik konjonktivit tedavisinde olopatadine hidroklorür %0.1 ile ketotifen % 0.025 in klinik etkinliğinin karşılaştırılması*

Metin Ekinci , Esra Türkseven , Ulviye Yiğit , Ersin Oba

Amaç: Allerjik konjonktivit tedavisinde olopatadine hidroklorürün %0,1 in diğer bir antiallerjik ilaç olarak bilinen ketoti¬fen %0.025 ile klinik etkinliğinin karşılaştırılması.

Yöntem: Allerjik rinit, bronşiyal astım, allerjik dermatit, atopi hikayesi olan ve olmayan, randomize seçilmiş 40 allerjik konjonktivitli olgu 20’şer kişilik 2 gruba ayrılarak izlendi. 1. grupta bulunan olguların gözlerine olopatadine hidroklorür %0,1, 2. grupta bulunan olguların gözlerine ketotifen %0.025 içeren damla damlatıldı. Olgular 10. dakika, 30. dakika, 7. gün, 14. gün ve 45. günde kaşıntı, kızarıklık, sulanma, fotofo- bi, yanma-batma hissi semptomları ve papiller yapıların varlığı açısından değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta da olgular damla damlatıldıktan sonraki 10. dakika, 30.dakika, 7. gün, 14. gün ve 45. gün değerlerine bakıldığında kaşıntı, kızarıklık, sulanma, fotofobi, yanma-batma hissi semptomları ve papiller yapıların varlığı, kapak ödemi bulgularının her iki grupta da belirgin olarak azaldığı saptandı.

Tartışma: Semptom ve bulgularda ilk müracaat ve 45.günler arasında yapılan kontrollerde istatistiksel olarak olopatadine %0.1 ile ketotifen %0.025 arasında fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Allerjik Konjonktivit, Olopatadine Hidroklorür, Ketotifen

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni