Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Anterior sakral meningosel olgusu

Şule G. Çiftçi, Suzan Önol, Hatice Eraslan, Birsen Dokgöz, Suat Dursun, Çiçek Babuna

Anterior sakral meningosel (ASM) sakrum ön duvarındaki kemik defektinden meningeal membranlar ve beyin omurilik sıvısının herniasyonu ile karakterize nadir bir konjenital anomalidir. Hastalar genellikle pelvik kitle ile ilgili kronik konstipasyon ve üriner rahatsızlıklar gibi semptomlar gösterirler. Bu makalede ASM vakasının radyolojik bulguları sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anterior sakral meningosel, sakrum

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni