Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Kronik anovulatuar olgularda rekombinant FSH ve ileri derecede saflaştırılmış FSH preparatlarınm karşılaştırılması

Ayşe Aydın, Ahmet Varolan, Asuman Sevük, İnci Davas

Amaç:Polikistik över sendromlu kronik anovulasyonu mevcut, klomifen sitrata dirençli olgularda lıpFSH ile rFSH’ın etkilerini karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: PCO tanısı konmuş 20 olgudan 10’ una rFSH, diğer 10’una da lıpFSH ile ovulasyon inclüksiyonu ve inseminasyonla infertilité tedavisi uygulandı. Ovulasyon traıısvajinal ultrasonografi ile günaşırı takip edildi. Tedavi süresince siklusun 3. ve ovulasyon günü serum hormon değerleri karşılaştırıldı.

Sonuç:Her iki grubun karşılaştırılması sonunda kronik anovulasyonu mevcut, klomifen sitrata dirençli PCO olgularında rekombinant teknoloji ürünü ya da ileri derecede saflaştırılmış FSH preparatlarınm tedavide etkin bir alternatif oluşturduğu gözlenmekle beraber iki grup arasında anlamlı istatiksel fark serum hormonları açısından anlamlı ovulasyon açısından anlamsız olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Polikistik över, anovulasyon, rFSH, hpFSH.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni