Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Akut epidural hematomlarda tedavi sonuçları ve sonuçları etkileyen faktörler*

Hülagü Kaptan, Giyas Ayberk, Murat Çobanoğlu, Mehmet Oğuz Kılıçarslan Ömür Kasımcan, Ali Rıza Özcan, Emre Yağlı, Recep Özgün, Celal Kılıç

Amaç: Travmatik epidural hematomların tedavi kriterleri ve prognostik faktörlerinin saplanması

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada. 1996-2000 yılları arasında, travmatik epidııral hematimi nedeniyle öpere edilen 69 hasta, yaş. cinsiyet, travma etiolojisi, başvuru Gtaskow koma skoru (GKS). yerleşim yeri, eşlik eden intrakranial lezyonlar ve Glasgow koma skoru (GGS) yönünden incelenmiştir.

Bulgular: Vakaların %R5.5’i erkek, % 14.5‘i kadındı: eri sık %37.7 ile 21-40 yaş grubundaydı. Vakalar %95.7‘si supratentorial yerleşimli idi. Travma etiolojisinde en sık trafik kazaları yer almaktaydı (% 33.6). Mortal ile oranı %l 0.1‘ idi.

Sonuç: Epidural hematomlarda erken cerrahi önemlidir, endikasyon için bilgisayarlı beyin tomografisi ve bilinç düzeyi birlikte değerlendirilmesinin yanı sıra özellikle yoğun bakımda hastaların ICP (Intracranial pressuretintra kranial basınç) takibi mortaliteyi düşürmeye yönelik tedavi zamanlaması ve biçimi açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epidııral hematimi, bilgisayarlı beyin tomografisi. Glashow koma skoru

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni