Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Rektal Kanserin Preoperatif EvrelemesindeTransrektal Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Kolonografinin Rolü

Hülya Değirmenci, Muzaffer Başak, Hüseyin Özkurt, Alper Özel Esra Özer, Adil Baykan, Muharrem Öner

Amaç: Rektal kanserin preoperatif evrelendirilmesinde transrektal ultrasonografi ve rektal kontrastlı manyetik rezonans görüntülemenin taıvsa! sonuçlarını karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: 16 hastaya (6 kadın ve 10 erkek, ortalama yaş 56: yaş dağılımı 23-80 arası) 10 Mhz eııdoanal prob ile transrektal ultrasonografi ve body coil kullanılarak MR görüntüleme (1.5 T) yapıldı. 1500-2000 ml su ve 20 ml superparamanyetik demiroksit MR kontrastı karışımının rektal yoldan uygulanmasının ardından koronaI ve aksiyal planlarda Tl gradient recall imajlar atındı. Değerlendirmelerin sonuçları histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı.

Sonuçlar: TNM sistemine göre, histopatolojik inceleme ile, 6 hastada T2, 6 hastada T3 ve 4 hastada T4 tümör gösterildi. Evre I hasta yoktu. Tüm hastalarda, T evrelemesi için transrektal sonografinin doğruluğu % 87.5, rektal kontrastlı MR görüntülemenin doğruluğu % 81 olarak belirlendi. Rektal duvar tutulumunuıı değerlendirilmesinde (Duke’s sınıflandırması) traıısrektal sonografinin sensitivitesi % 100, spesifitesi %67 ve doğruluğu % 87.5: MR görüntülemenin sensitivitesi % 100, spesifitesi % 50 ve doğruluğu % 81 olarak bulundu.

Tartışma: Rektal kanserin preoperatif evrelemesinde transrektal ultrasonografi ve MR görüntüleme yakın doğruluk oranına sahipti. T evrelemesinin değerlendirilmesinde, düşük maliyet, kolay uygulama ve yüksek doğruluk oranı nedeniyle transrektal sonografi ilk tercih olabilir. Endoanal probıın ulaşamayacağı yüksek yerleşimli rektal tümörlerde ve yaygın hastalıktan şüphelenilen olgitIpırla, MR görüntüleme, transrektal sonografiye tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans kolonografi, Transrektal ultrason, Rektal kanser

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni