Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Genç erişkin hastada multipl stafilokoksik abse ve ampiyem:

Recep Dodurgali, Levent Dalar, Sezai Öztürk, Cemal Bes, Hanife Can, Kerim Küçükler, Firdevs Atabey, Arzu Koç, Çiğdem Y. Ersoy, Arman Poluman

Ateş, öksürük, zayıflama, sağ omuz ve göğüs ağrısı, sağ uylukta .şiddetli ağrılı şişlik şikayetleri ile kliniğimize interne edilen 24 yaşındaki erkek hastanın anamnezinden, semptomların bir ay süreli olduğu ve ayaktan uygulanmış olan geniş spektrumlu antibiyotiklere cevap vermediği öğrenildi. Kaşeksi (boy 163 cm., kilo 43 kg) ağız hijyeni bozukluğu, hareket kısıtlılığı gözlendi. Sağda oskültasyonla solunum sesleri duyulmuyordu ve yaygın matite mevcuttu. Sağ uylukta yaklaşık 10x10 cm. çapında fluktuasyon veren sıcak abse saptandı. Lökosit 126001mm3 idi. Formülde sola kayma, normokrom normositik anemi saptandı. PA akciğer graf isinde sağda total, yer yer homojen opak dansite artışları ile bilgisayarlı tomografide loküle ankiste plevral efiizyon saptandı. Femoral düzeyden alınan BT kesitlerinde sağda collum femoralis düzeyinde 3.5x5.5x12 cm. çapında ve ileopsoas kasında 3 cm.’lik iki adet abse koleksiyonu gözlendi. Plevral sıvı ve abse kültürlerinde Staphylococcus auıeııs üredi. Klinik olarak gözlenen imnün yetersizliği ayrıca kanda lenfosit subpopulasyon incelemesi ile kanıtlandı. Tedavide bir ay süre ile sefazolin sodyum 2g/gün dozunda uygulandı. Subplevral kapalı tüp tora kostomi ile‘toplam 4000 mi. sıvı 25 günde aspire edildi. Hastanın çocuk veya ileri yaş grubunda olmaması, nozokomiyal infeksiyon niteliği göstermemesi nedenleriyle genç erişkinde %I0 gibi düşük bir sıklıkla ağız florasından stafilokoklara bağlı olası bir sepsis sonucu multilokule aliseler ve ankiste plevral ampiyemle seyreden stafilokok in.feksi.yonu tablosu. olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: S.Aureus,ampiyem,multiplabs

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni