Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Lupus vulgaris zemininde gelişen bir epidermoid karsinom olgusu

Ercan Çakmak, İsmail Kuran, Gürsel Turgut, Damlanur Sakız

Lupus vulgaris (LV), deri tüberkülozunun nadir görülen ve yumuşak dokularda kronik ilerleyici bir yıkım oluşturarak atrofik skarlaşmaya yol açan bir tipidir. Hastalığın etkenleri Mycobacterium tuherculosis veya M. bovis, nadir olgularda bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşılamasıdır. Etkenin saha¬ya inokiilasyonu sıklıkla hematojen, lenfatik veya başka bir tüberküloz lezyonundan direkt yayılımladır; çok nadiren primer inokülasyon oluşabilir (I). LV’nin en sık görülen komplikasyonları, skar kontraktürü ve ülsere lezyonların sekonder enfeksiyonlarıdır; nadir de olsa bu lezyonlardan tümör gelişebilmektedir (yassı epitel hücreli kanser, bazal hücreli kan¬ser, sarkom ve lenfoma) (2). Bu çalışmada, sağ dizinde LV zemininde yassı epitel hücreli kanser gelişen bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lupus vulgaris, Yassı epitel hücreli kanser

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni