Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Bir kurum hekimliğinde ideal hekim-hasta ilişkisinin uygulanması sonucunda hastaneye sevk edilen hasta sayısındaki azalma

Ahmet M. Şengül

Amaç: Bu çalışmada, sağlık hizmetlerine önemli katkılarda bulunduğu düşünülen bir kurum hekimliğinde sağlanan ideal hekim-hasta ilişkisinin hastaneye ve diğer polikliniklere sevk edilen hasta sayısına olumlu etkisi irdelenmeye çalışıldı.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yürütülen araştırmanın evrenini 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Gümüşsüyü Asker Hastanesine (İstanbul) bağlı olarak hizmet veren Etiler polik¬liniğine başvuran hastalar oluşturdu.Polikliniğin her türlü fi¬ziki imkanlarında ve teknik yapısında 1998, 1999 ve 2000 yıl¬larında herhangi bir değişiklik olmadı. 1999 ve 2000 yıllarında belirlenen bir protokol çerçevesinde ideal düzeyde hekim-hasta ilişkisi kurularak hizmetler yürütüldü. 1998 yılında bu tarzda bir uygulama yapılmamıştı. Belirtilen üç yıl içindeki hasta sevk oranlan karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmanın yürütüldüğü kurumda, 1999 ve 2000 yıllarında hasta sevk oranları, 1998 yılma göre sırasıyla %10.8 (p
Sonuç: Kurum hekimliği temelinde verilen sağlık hizmetlerinde iyi bir hekim-hasta ilişkisinin kurulmasıyla, ikinci basamağı oluşturan sağlık kurumlanılın (hastanelerin ve spesifik dal polikliniklerinin) yükünde anlamlı düzeyde bir azalma olacak: bu durum hastanelerin iş yükünü azaltarak daha nitelikli ve gerçekten ihtiyacı olan kişilere sağlık hizmeti verilmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personelinin tutumu; hasta katılımı; hasta memnuniyeti; hekim-hasta ilişkisi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni