Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Lokal-bölgesel ileri evre mide ve pankreas kanserli hastalarda radyokemoterapi önsonuçları

Fatma Ataman, Vildan Şimşir, Cenk Ahmet Şen, Hakan Bozcuk, Mehmet Öğüş, Okan Erdoğan, Burhan Savaş

Şubat 2000 ile Kasım 2003 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde 22 mide ve 10 pankreas kanserli hastaya définitif, post-operatif adjuvan veya palyatif radyoterapi (RT) ve eş zamanlı kemoterapi (KT) uygulandı. Mide kanserli hastaların 15’i erkek, 7’si kadındı ve ortalama yayları 53 (27-69)’tir. Pankreas kanserli hastaların ise; 4‘ii kadın ve 6’sı erkekti. Hastaların ortalama yayı 60 (46-78) idi. Mide kanserli hastalara 180 cGylgüm‘fraksiyon dozu ile tümör ve tümör yatağına ortanca total 4729 (4500-5580) cGy, pankreas kanserli hastalara ise 4896 (4140-5400) cGy eksternal RT lineer hızlandırıcı cihazı kullanılarak uygulandı. Mide kanserli hastalara ey zamanlı 5- FU ve 5-FU+LV ve pankreas kanserli hastalara da 5-FU ke- moterapisi uygulandı. Mide kanserli 22 hastanın ortalama iz¬lem süresi 20.6 ay (5-46 ay) dir. Mide kanserli hastaların takibinde 22 hastadan 14’ü (%64) hastalığa (lokal bölgesel nüks ± uzak metastaz) bağlı kaybedildi, 4 hasta (%18) hastalıklı (lokal bölgesel nüks ± uzak metastaz) ile hayatta ve 4 ‘ ii (%18) de hastalıksız olarak hayattadır. Pankreas kanserli 10 hastanın ise ortalama izlem süreleri 14.1 ay (6-22 ay) olup takiplerinde hastalardan 8’i (%80) hastalığa (lokal bölgesel hastalık ± uzak metastaz) bağlı kaybedilirken, 2’si (%20) de lokal nüks ve metastatik hastalıkla yayanımı sürdürmektedir. Kuruntumuzda pankreas ve mide kanserli hastalar iyin normal doku yan etkilerini en aza indiren modern radyoterapi tekniklerinin kullanıldığı multidisipliner tedavi yaklayımı yerleşmiştir ve ön sonuçlar bu çalışmada verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, pankreas kanseri, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni