Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Olgu sunumu: Persistent müller kanalı sendromu (PMKS)*

Canan Tanık, Tuğba Taşkın, Mehmet Yalçın

Herni uteri inguinal e olarak da bilinen Persistan Müller Ka¬nal Sendromu (PMKS) internal erkek pseudohcrmafroditizmi- nin bir formudur ve AMH (Antimüllerian hormon) yetmezliği, AMH reseptör defekti veya sekresyonunda zamanlama defek- tine bağlı olarak gelişir. Bu sendrom familyal olup muhteme¬len otozomal resessif veya X’ e bağlı resesif geçişlidir. PMKS’li hastalar fenotipik erkeklerdir. Bilateral kriptoorşitizm veya unilateral testiküler ektopi ile ilişkili kontrlateral inguinal herni mevcuttur. Utenis ve tubaların varlığı genelde cerrahi sırasında farkedilir. Kriptoorşitizm ön tanısıyla opere edilen iiç aylık erkek çocukta operasyon materyalinin incelenmesi sonucu PMKS tesbit edildi. Literatür bilgileri eşliğinde olguyu araştırmak ve birlikte tartışmak amacı ile sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Persistan Müllerian kanal sendromu: Ant i Müllerian Hormon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni