Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Eş zamanlı bilateral talamik enfarktların gözden geçirilmesi

Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Zeynel Tak, Hulki Forta

Bilateral eşzamanlı paramedian talamik enfaraktlar (BPTE) nadir görülen tablolardır. Hastalar ani bilinç bulanıklığı, bakış paralizileri ve kognitif bozukluklarla tanınabilirler. Biz bu sunumda acile bilinç bulanıklığı ile başvuran ve mantetik resonans görüntülemelerinde (MRG), diffuzyon kesitlerde parlayan ve ADC haritalamada sönen bilateral paramedian talamik enfarkt saptanan 6 vakanın klinik ve radyolojik özellikleri ile ve prognozunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bilateral talamik enfarkt,ani blinç kaybı,inme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni