Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - OLGU BİLDİRİSİ: Mültipl kemik metastazlarıyla ortaya çıkan renal hücreli karsinoma olgusu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut

Renal hücreli karsinomaların kemik metastazları sık görül¬mekte olup, gerek tek ve gerekse mültipl olarak % 25 ile % 50 arasında değişen hir sıklıkta ortaya çıkmaktadır. Birçok olguda kemik metastazları primer tümörden daha önce teşhis edilmektedir ve bundan sonra ortalama yaşam süresi beklentisi 12 ile 24 ay arasında değişmektedir Biz de çalışmamızda 11. ve 12. dorsal vertebratarda, maksiller kemik sol alveolar riminde ve sağ iliak kemik posteriorunda destriiksiyona yol açan mültipl metastazlarla seyreden sol renal hücreli karsi- nom olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni