Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Kırk yaş üstü gonartrozlu hastalarda debridman ve sonrası eklem içi sodyum hyaluronat uygulamalarımız ve sonuçlarımız

Mustafa Tekkeşin, Serdar Toker, Şenol Akman, Bülent Aksoy, İrfan Öztürk

Amaç: Dejeneratif eliz eklemi patolojilerinde artroskopik deb¬ridman sonrası sodyum hyaluronat uygulanan ve uygulanma¬yan hastaların klinik değerlendirilmesi ve sodyum hyalurona- tm etkisinin araştırılması.

Çalışma planı: Artoskopik incelemede medial femoral kandil¬de kondral patoloji saptanan 40 hastanın 40 dizinde artros¬kopik debridman uygulandı. Hastaların II tanesi erkek, 29 tanesi kadındı.(art. Yaş : 55.72, dağılım 42-78) Gerekli olgu¬larda parsiye! menisektomi işleme dahil edildi. Hastaların yarısına debridman sonrası birer hafta ara ile 3 kez sodyum hyaluronat enjeksiyonu yapıldı. Ameliyat sonrası değerlendirmede Lysholm skor!aması 6. ayda yapıldı.

Sonuçlar: (>. ayda Lysholm skoru ile değerlendirilen hastalarda enjeksiyon yapılan grupta ortalama puan 89.1 bulunurken enjeksiyon yapılmayan grupta ortalama puan 61.6 olarak bulundu. 6.ayda Lysholm skorlarına göre ortalama puan artışı enjeksiyon yapılanlarda 45.4, yapılmayanlarda 16.6 puan olarak saptandı.

Çıkarımlar: Artroskopik debridman sonrası eklem içi sodyum hyaluronat enjeksiyonun ilk 6 ayda ağrı ve fonksiyon açısın¬dan etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Artroskopi, sodyum hyalurunat, İııtraar- tikiller enjeksiyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni