Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Multipl pelvik nörofibromalarla ortaya çıkan tip 1 nörofibromatozis vakasında manyetik rezonans görüntüleme

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zehra Berna Arık

Nörofibromatozis tip / ve tip 2 formlar olarak adlandırılan iki farklı kalıtsal hastalık şeklinde sınıflandırılmıştır. Tip 1 hastalık per if erik formu oluşturur ve von Recklinghausen hastalığı olarakta bilinir. Bu tip 2 hastalığa göre çok daha yaygın olarak görülmekte olup, benign periferik sinir kılıfı tü¬mörleri ve deri üzerindeki cafe au lait lekeleri ile karakterize- clir. Nörofihromlar veya Schwannomlann dışında tip I nöro¬fibromatozis hastaları, optik sinir gliomaları ve displastik ay¬rıca da hamartomatöz lezyonlar gibi santral sinir sistemi anomalilerinin gelişmesine karşı bir yatkınlığa sahiptirler. Biz olgumuzda 29 yaşında nörofibromatozis tip 1 hikayesi olan bir kadın hastayı sunduk. Hasta pelvis içerisinde, sakral sinir köklerinde ve cilt altı yağlı doku boyunca dağdım gösteren çok sayıda nörofibramalara sahipti. Manyetik rezonans görüntüleme bu Iczyonların karakteristik sinyal intensité özelliklerini cıçığa çıkardı ve lezyonlar ile komşu yapılar arasındaki ilişki hakkında yararlı bilgiler sağladı. Böylece sonuç olarak manyetik rezonans görüntülemenin tip ! nörofibroma-tozisli hastaların hem tanısında hem de izlenmesinde önemli bir role sahip modalité olduğu sonucuna varabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Nörofibromalar, manyetik rezonans görüntüleme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni