Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Diğer grup oral antidiabetiklere eklenen akarboz tedavisi metabolik kontrolü ilk 6 haftada sağlar

Sema Uçak, Okcan Basat, Selçuk Şeber, Özdal Ersoy, Ahmet Şengül, Akın Kürklü, Taner Baştürk, Yüksel Altuntaş

Amaç: Akarboz öncelikle postprandial kan şekeri üzerine etkilidir. Böylece glukozun instil in rezistansı ve beta hüücre fonksiyonu üzerine olan toksik etkilerini azaltır ya da önler. Amacımız eklenen akarboz tedavisinin tip 2 diabetiklerde kısa dönemde metabolik kontrol üzerine olan etkilerini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntemler: Daha önceden diğer oral antidiahetiklerle (OAD) tedavi edilen ve metabolik kontrolü sağlanamayan (IlbAlc %7-H)) hastalar çalışıldı. Tedaviye 3x100 ıvy/yun akarboz (grup I. n = I00) veya plasebo (grup 2, n=30) eklendi. Hastalar ¡2 hafta boyunca izlendi. Başlangıç,6. hafta ve 12.hafta HbAlc, C-Pepti.d. insulin, viicıut kitle indeksi (VKI) ve serum lipidleri ölçüldü.

Bulgular: Grup T de akarboz tedavisi ile 6.hafta sonunda IlbAlc düzeyinde ‘A 1.34 (p<().()()I), C-Peptid ve insülin sevi¬yelerinde anlamlı bir düşiiş saptandı (p<0.05) ve hıı etki 12. haftanın sonuna kadar devam etti. Plasebo grubunda böyle bir düşüş gözlenmedi.

Sonuç: Elde edilen veriler daha önceden O AD kullanan ve iyi metabolik kontrol sağlanamayan tip 2 diabet hastalarında eklenen akarboz tedavisinin kısa dönemde metabolik kontrolü sağladığını ve insülin direnci üzerine yararlı etkileri olduğu¬nu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akarboz, metabolik kontrol, tip 2 diabetes mellitus

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni