Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Çocukluk çağında görülen sindirim sistemi perforasyonları

Mustafa İnan, Burhan Aksu, Çağatay Yalçın Aydıner, Mehmet Pul

Amaç: Çocukluk çağında sindirim sistemi perforasyonu gö¬rülen olguların literatür eşliğinde incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: 1994-2002 yılları arasında sindirim siste¬mi perforasyonu tanısı alan 35 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular: yenidoğan, infant ve çocuk olmak üze¬re üç gruba ayrıklı.

Bulgular: Yenidoğan grubunda, sindirim sistemi perforasyonunun en sık nekrotizan enterokolit (n=10) nedeniyle, ileum- da (n=9) geliştiği gözlendi. Bu hastalara genellikle ileostomi (n=8) yapıldı ve mortalité oraıv %35.2 oldu. Infant grubunda, bir mide ve bir kolon perforasyonu gözlendi. Bir hastada da perforasyonun yeri bulunamadı. Bu grupta sadece bir hasta yaşadı. Çocuk grubunda ise en sık perforasyon sebebi karın travması (n=4) ve koroziv madde alimiydi (n=4). Bu olgulara genellikle primer tamir (n=6) yapıldı ve mortalité oranı %26.6 oldu.

Sonuçlar: Sağlık teknolojisindeki gelişmeler çocuklarda görülen sindirim sistemi perforasyonlarmın tanı, tedavi ve takip yöntemlerine ciddi katkılar sağlamıştır. Ancak yaşamı tehdit eden bu sorun günümüzde bile ciddiyetini korumaktadır. Erken tanı ve uygun cerrahi tedavi mortalité oranını düşüren en önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, sindirim sistemi perforasyonu, peritonit

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni