Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Rektus abdominis flebinin çok yönlü kullanımı

İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ Ayşin Karasoy, İsmail Kuran

Amaç: Bu çalışmada , kliniğimizde uygulanmış olan rektııs abdonıinis kas ve kas deri flepleri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: 1990-2000 yılları arasında 22 hastaya yapılmış olan rektus abdominis kas ve kas-deri flepleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: I2’si bayan, 10’ıı erkek olan hastaların yaş ortalamsı 40‘tı. Başlıca ityolojik faktörler tümör rezeksiyonu, travma, enfeksiyon ve konjenital anomalilerdi. Rekonstrüksiyon alanları baş-boyun, geııital bölge, mem ve alt ekstremdeydi.Tüm olgularda anterior kılıfı primer onarıldı. 22 hastadan I’inde kısmi flep nekrozu ve doııör sahada lıerııiasyon, I‘inde flepte yağ nekrozu gelişti.

Sonuç: Rektus abdominis flebinin başarı oranının yüksek olması, cerrahi disseksiyotıunun kolay olması, flep ve donör saha morbiditesininin düşük olması nedeniyle birçok anatomik bölgede hem kas hem deri komponentiyle orta ve geniş büyüklükteki defektlerin rekonstruksiyonımda önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Rektus abdominis flebi, çok yönlü kullanımı.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni