Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Şişli Etfal Hastanesi ve ülkemiz kardiotorasik cerrahi anestezisi

Ayda Başgül, Ayşe Hancı

Giriş:Hastane ve anestezi tarihçesi ile ilgilenenlere güvenilir bir doküman sağlamak amacı ile tórax cerrahi anestezisi kayıtlarından 1092 vakayı sunduk.

Gereç ve Yöntem: Çalışma klinik kayıtlarından retrospektif olarak yapılmıştır.Veriler aritmetik ortalama ve yüzde hesabı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Vakaların %27.57’si pediatrik ,%6.31’i geriatrik yaş grubunda olup Kİ E oranı 0.62 dir.%41,75’i entübe edilmeyen kısa müdahale olup 6 vakada eter kullanılmıştır..Masif kan tranfüzyonu oranı %2.47 olup,vakaların %48.07’sinde en az bir ünite kan transfüzyonu yapılmıştır.Vakaların %1.28’inde ise dekstran 70,plazma volüm genişletici olarak kullanılmıştır.

Sonuç:İntraoperatif mortalite %1.09,postoperatif ilk 24 saatteki mortalite %0.55’dir.Sonuçlar literatürle uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Anestezi,kardiotorasik cerrahi,tarihçe

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni