Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Erişkin premedikasyonunda; Atropin ile kombine Midazolam, Meperidin ve Morfinin intramasküler kullanımı.

Müslüm Çiçek, Birsen Ekşioğlu, Ayda Başgül, Ayşe Hancı,Nebahat Sivrikaya

Amaç: Midazolam, meperidin ve morfinin atropinle kombine olarak erişkin premedikasyonunda intramüsküler (im) kullanımının hemodinamik değişiklikler, sedasyon ve anksiyete üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: ASA-II grubundan, 17-74 yaş arası elektif operasyon geçirecek 200 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele 50 kişilik dört eşit gruba ayrıldı. Grup 1 (midazolam 0. 07 mg/kg + atropin 0.01 mg/kg), grup 2 (meperidin 1 mg/kg+atropin 0.01 mg/kg), grup 3 (morfin 0.1 mg/kg+atropin 0. 01 mg/kg), grup 4 (atropin 0.01 mg/kg) olarak belirlendi, ilaçlar operasyondan 45-60 dk. önce im uygulandı. Sedasyon skoru, anksiyete skoru, kalp atım hızı (OAB), solunum sayısı (SS) ve yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: Grup 4 dışındaki gruplarda sedasyon ve anksiyete skorları anlamlı olarak azaldı (p<0.05). KAH grup 3 dışındaki üç grupta anlamlı olarak arttı (p<0.05). O AB grup 3’de, SS ise grup 1 ve 3’de anlamlı olarak azaldı(p<0.05). Bütün gruplarda en sık görülen yan etki ağız kuruluğu oldu.

Sonuçlar: Erişkin premedikasyonunda anksiyeteyi gidermede im midazolam, meperidin ve morfinin yeterli etkinlikte olduklarım tespit ettik. Atropinin ise endikasyon olduğunda kullanılmasının doğru olacağını düşündük.

Anahtar Kelimeler: premedikasyon, midazolam, meperidin, morfin, atropin.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni