Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

14 - Subglottik Bölge Submandibuler Lenf Bezleri Yerleşimli Rosai-Dorfman Hastalığı

Emine Yetkin , Deniz Özcan, Pınar Özay, Cem Çomunoğlu, Yalçın Varnalı, Halil Akbörü

Amaç : Rosai - Dorfman Hastalığı (Yaygıtı Letıfadenopatili Sinüs Histiyositozu) lenf nodlantıın histiyosit proliferosyonuyla giden, özellikle servikal lenf nodlamıı tutan, idiopotik , nadir rastlanan bir hastalığıdır. Tipik klinik özellikleri bilateral ağrısız lenf nodıı büyümesi, ateş, lökositoz, sedimantasyon artışı, poliklonal hipergammaglobıılinemidir. Genellikle benign reaktif bir dunundur, yavaş klinik gidiş gösterir, fakat oldukça değişken bir biyolojik davranışa sahiptir. Çalışmamızda subglottik bölge ve submandibuler lenf bezleri yerleşimli bir Rosai Dorfman Hastalığı (RDH) olgusu sunuldu ve literatür bilgileri ışığında tanışıldı.

Anahtar Kelimeler: Subglottik bölge, submandibular lenfmodlan, sinus histiyositosis, massif lenfadenopa ti

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni