Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - BPH Öntanısı İle Açık Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Free ve Total PSA Değişikleri

Serhan Sofuoğlu, Süleyman Özüpekçe, Olcay Çiçekler, Ekrem Yadigaroğlu, Eyüp Gümüş, Cengiz Miroğlu

Amaç: Açık prostatektomi sonrası free ve total PSA değişikliklerinin belirlenmesi ve daha sonraki izlemler için bazal bir PSA değerinin saptanması.

Materyal-metod: Son 3 yıl içinde tratısvesikal prostatektomi yapılan, patoloji sonucu BPH gelen ve aşağıdaki kriterlere uyan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Akut retansiyonla gelen hastalarda PSA sistostomiyi takiben 3 hafta sonra bakıldı. Son 6 hafta içinde akut bakteriyel prostatit tanısıyla tedavi edilen hastalar, BPH ön tanısıyla firıasterid tedavisi alanlar, son 6 haftada TRUS kılavuzluğunda prostat biyopsisi uygulananlar çalışma dışı tutuldu. PSA‘ııın yaşa uyumlu PSA değerinden yüksek olanlara TRUS ve biopsi yapıldı. PSA tüm olgularda monoklonal Taııdem R yöntemi ile bakıldı. Açık prostatektemi sonrası PSA ölçümü 3‘üncii ay yada daha sonra yapıldı. İstatistiksel analizde ki -kare testi kullanıldı.

Bulgular: Öpere edilen hastalannyaş ortalaması 67(49- 88), operasyonda çıkarılan ortalama adeııom prostat ağırlığı 81,5 gr., preoperatif total PSA ortalaması 8(0.47-54.5) ng/ml, preoperatif free PSA ortalaması 1.4 (9.5-0.33) ng/ml, orialama free/total PSA 0.12ng/ml olarak bulunurken, postoperatif total PSA ortalaması 3(0.11-3.36) ng/ml, postoperatif free PSA ortalaması 0. 18(0.05-0.92) ng/ml, ortalama free/total PSA 0.14 ng/ml olarak bulundu. Postoperatif total PSA‘da ortalama %89 azalma, postoperatif ortalama free PSA‘da %87 azalma tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Açık prostatektomi sonrası bazal ortalamaPSA seviyesi 1,3 ± 0,99ng/ml olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: BPH, PSA, Açık Prostatektomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni