Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Beyin Cerrahi Kliniğinde 1977-1989 Yılları Arasında Anestezi Uygulamalarımız

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Leyla Türkoğlu, Dilek Tezal,

Giriş: 1977-1989 tarihleri arasında beyin cerrahi kliniği hastalarına kliniğimiz tarafından anestezi verilmiştir. Bu dönemde ameliyat olan 2456 hasta günlük pratiğimizde yaptıklarımızın değerlendirilmesi ve bölümün özeleştirisini yapmak amacı ile sunuldu.

Materyal ve Metod: Anestezi kayıtlarından retrospektif olarak; vakaların yaş grupları, cinsiyetleri, operasyon endıkasyonları, seçilen anestezi tekniği, kan ve kolloid infiizyon uygulamaları, intraoperatif mortalite oranı araştırıldı.

Bulgular: 2456 hastanın 173’ü (%7) bir yaş altı, 431’i (%17.5) bir-on üç yaş arası, 1757’si (%71.5) on dört- altmış beş yaş, 95’i (%4) altmış beş yaş üstü idi. Kadın!Erkek oranı 0.52 bulundu. Vakaların 1133’ii (%46.1) acil, 1323’ü (%53.9) elektif koşullarda anestezi almıştı. Vakaların yalnızca %0.51’ inde rejyonel anestezi tekniği kullanılmışken %99.49‘unda genel anestezi seçilmişti. İntraoperatif mortalite 12 vaka ile %0.48 idi.

Sonuç: 1977-1989 yılları arası beyin cerrahisi kliniğinde öpere edilen vakaların yarısına yakınının acil koşullarda operasyona alınmış olduğunu, intraoperatif mortalite oranının %0.48 olduğunu gördük.

Anahtar Kelimeler: Nöroanestezi, intraoperatif mortalite.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni