Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Makrosomik Bebek İnsidansı ve Risk Faktörleri

Güner Karatekin, Özgül Salihoğlu, Günay Cantürk, Füsun Okan, Asiye Nuhoğlu

Amaç: Gestasyon haftasına göre büyük, özellikle 4000g üzerinde olanlar bebeklere 4000g altında olan bebeklere oranla daha fazla morbiditeye sahip olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, makrosomi oranını, risk faktörlerini ve nıorbiditelerini saptamaya çalıştık.

Materyal-metod: Ocak 1999 Aralık 1999 tarihleri arasında hastanemizde doğan bebeklerin dosyalarını retrospektif olarak inceledik. Doğum tartısı 4000g üzerinde olan bebekleri makrosomik olarak değerlendirdik.

Bulgular: Canlı doğan 3431 bebekten %7.22’si (248) olgu 4000g, %0.8’ i (17) olgu ise 4500 gramın üzerinde saptandı. Makrosomik bebeklerin %65.2’si (n=163) erkek bebeklerdi. Makrosomik bebeklerde sezaryenle doğum %31, makrosomik olmayanlarda ise %21 oranında saptadık. Makrosomik bebeklerde hipoglisemi %0.8, polisitemi %2.8, doğum travması %2.8 ve amnios mayinin mekonyumla boyanma %4.8 oranında bulundu.

Sonuç: Makrosomik doğumlarda sezaryen oranının daha yüksek olduğu, ancak sorunlarının bilinmesi ile postnatal izlemlerin dalıa özenli yapılarak, morbiditenin azaltılabilmesinin mümkün olacağını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Makrosomik yenidoğan, insidans, risk faktörleri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni