Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Klebsiella, Pseudomonas, E.Coli ve Proteus’ların Antibiyotiklere Duyarlılığının Yedi Yıl Öncesi İle Karşılaştırılması

Ayşe Yaşar, Nuray Uzun, Ayfer Şensoy, Sevinç Erdeniz, Engin Seber

AMAÇ: Bu çalışmada gram (-) basillerin antibiyotik duyarlılıklarının yıllar içindeki değişiminin ortaya konulması amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD:1989-90 yıllarında laboratuvara gelen çeşitli materyallerden üretilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak tarandı. Yıllar arasındaki fark ki-kare testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Klebsiellalarda, anıoksisilin-klavulonat, seftazidim, seftriakson gibi antibiyotiklere duyarlılıkta, anlamlı azalma, gentamisin duyarlılığında artış; Pseudomonoslarda amiııoglikozit duyarlılığında artış; E.coli’de anıoksisilin+klavulonat ve seftriaksona karşı direnç artışı, P rote usta ceftazidim ve amiııoglikozit duyarlılığında artış görülmüştür.

SONUÇ: Elde edilen bulgulardan, her sağlık merkezinin kendi antibiyotik direnç patentlerini belirli aralarla ortaya koyması ve ileriye dönük yeni antibiyotik politikalarını belirlemesi gereği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, Klebsiella, Pseudomonas, E.coli, Proteus.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni